Du är på Convoco's hemsidaTeckning & animation
Kerstin Berminge


HUNDLÄRDOMAR
och tankar om hundar

Inledning

Som alla som känner mig vet, är jag passionerat intresserad av djur och av djurs beteenden och i synnerhet av hundar. När det nu är mer än trettio år sedan jag skaffade min första collie, tiken Cleopatra, tänkte jag att det kunde vara dags att skriva ner vad jag tycker mig ha lärt mig från mina hundar - om just hundar.

Mitt hundliv har bitvis varit mycket intensivt, framför allt under de perioder då jag tränade och tävlade med mina hundar på lydnads- och brukstävlingar, men även när jag inte har tävlat så mycket har jag tränat med alla mina hundar, i lydnad, spår och sök.

När jag började med hundar var idéerna om vad hunden var för slags djur ganska annorlunda mot vad de är idag. Jag hade studerat etologins historia för min doktorsavhandling och kunde en hel del om den saken och om de vetenskapliga idéerna om vad hunden, och andra djur, var för slags varelser. När jag så skaffade mig min första hund var jag förstås väldigt intresserad av att studera den och lära mig mer om hundens beteenden från henne. Jag tyckte att jag ganska snabbt fick en helt annan idé om hundens väsen än den jag fått via mina studier om etologins utveckling och om psykologi, som handlade en hel del om experiment med djurbeteenden.

Man tänkte sig från början av 1900-talet och framåt, att det fanns vissa naturlagar för beteenden som alla levande varelser följde och att man, genom att studera djurs beteenden skulle komma underfund med de naturlagar för beteenden som all djur, även människan lyder under. Den tanken är nog fortfarande den gängse inom etologin och sociobiologin, men idéerna om hur dessa "naturlagar" ser ut har förändrats ganska mycket de senaste trettio åren.

Mina berättelser handlar inte om de vetenskapliga teorierna om saken, utan om mina personliga erfarenheter av våra djur, framför allt av mina, men även andras hundar, även om en och annan rad kan referera till vetenskapen inom området. Dessutom handlar de här berättelserna om vilken nytta jag sedan haft vid träningen av hundarna, av det jag lärt mig om hundarna.

Lärdomar från andra hundböcker
En period samlade jag mer eller mindre på hundträningsböcker och då kom jag på att synen på vad för väsen en hund är kunde skilja sig ganska mycket åt mellan tränare inom olika träningsområden. Bruksfolk utgick på den tiden från att en hund är en maskin, en automat, en robot. Man tränar in ett moment, lär den associera ett ord med utförandet, sedan fungerar ordet som en påknapp.
Vallhundsfolket räknade redan 1982 med en hund som tänker ganska mycket själv och som har förmåga att lista ut alla möjliga problemlösningsmetoder och att arbeta självständigt. Ledarhundstränare har också, sedan länge, utgått från att hunden är en tänkande varelse, inte bara en själlös robot.

Med tanke på vad de senare kategorierna av hundar klarar av blev jag ganska tidigt böjd att tro att vallhundsfolk och ledarhundstränare begrep sig på hundar bättre än bruksfolk. Mina egna erfarenheter av valpträning tycktes bekräfta den saken dessutom.

Jag hoppas att någon ska tycka att mina berättelser är trevliga att läsa och kanske tom att någon tycker att han eller hon lär sig något, eller har någon nytta av att läsa dem.

Välkommen alltså att ta del av mina berättelser. Det är tänkt att det ska komma fler framöver.

/Kerstin Berminge

Till toppen
Sidan utlagd 18/4 2010-04-18

Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.