Du är på Convoco's hemsida

foto

ARBETANDE COLLIES,
LÅNGHÅR och KORTHÅR

och
Bruksprovsystemet

Kortisen på bilderna är fotograferad under lydnadsmomenten på en lägreklasstävling i spår. (Mer information nedan)

Ekipage: Kerstin Berminge med Gemdales All of Me (Jazza)

Foto/Jazza Lydnadsfoton i denna avdelning: Dan Gunnemark
Collien tillhör bruksraserna. Det innebär att de inte kan bli utställningschampions med mindre än att de har visat att de är träningsbara och kan arbeta.

Vi har fyra grupper i bruksproven, om vi bortser från vallning och tjänstehundsgrupperna. Eftersom våra vanliga collies mer sällan deltar i vallningsproven går jag inte in på dessa här. På tjänstehundsidan gör de sig däremot gällande och för några år sedan (hur det är idag vet jag inte) var collien den ras som, näst efter schäfern, hade flest godkända tjänstehundar.
Jag har själv inte tränat någon collie till tjänstehund varför jag inte heller tar upp dessa här. Den som är intresserad av denna grupp kan gå in på SBK.s sidor och läsa mer där, eller vända sig till sin bruksklubb för mer information.
De vanliga bruksproven är organiserade i fyra grupper, där varje grupp har sin "special" det vill säga huvuduppgift. Bruksproven kallas omväxlande "bruksprov" och "brukstävlingar". Så när jag växlar mellan dessa ord nedan så talar jag ändå om samma sak.

Till toppen


4 GRUPPER

1&: SKYDDSHUNDSGRUPPEN

Den här grenen passar inte våra collies så vi ser ytterst sällan någon collie tävla i den här gruppen. Vanligtvis är det schäfrar men nu också alltfler malinois som visar sig på de här tävlingarna. Några få collies har tävlat i skydds men det var många år sedan nu.

2: RAPPORTHUNDSGRUPPEN
I den här gruppen har flera collies visat sig duktiga och vi har flera som blivit Brukschampions i Rapport. Här ska hunden springa långa sträckor mellan "stationer", som dessutom flyttar sig så att hundarna måste söka sig fram själva, med hjälp av luktsinnet, när de sedan sänds tillbaka till stationen. En "station" består av förarna således och i Rapport har man alltid två hundförare, en huvudförare och en hjälpförare.

3: SPÅRHUNDSGRUPPEN
Rätt tränade collies kan bli mycket duktiga spårhundar som går in för sin uppgift med glädje och stor energi.

Nedan: Två collies, en kortis och ett långhår, som båda spårar mycket ivrigt.


foto
foto

Till toppen

4: SÖK-OCH RÄDDNINGSHUNDAR
Vi skiljer mellan "sökhunden" och "räddningshunden". Räddningshunden är tränad att söka efter människor som begravts under rasmassor, som i krig eller efter jordbävningar. "Sökhunden" däremot letar efter försvunna människor i skogen. Det är ju inte ovanligt att människor går bort sig i skogarna och om det är kallt ute kan detta vara livshotande, framför allt för små barn. I slutet av sjuttiotalet hade vi en collie, Hassleholms Omar som vann både svenska och nordiska mästerskapet i sök.
Båda dessa sökuppgifter har visat sig passa collien utmärkt väl. Det kan här också nämnas att de första militärhundarna i landet var just collies (i början av 1900-talet), importerade färdigdresserade collies som skulle leta efter och markera sårade soldater i terrängen, så att man kunde rädda dem i skydd av mörkret. De kallades "Sanitetshundar".

Till toppen

FYRA TÄVLINGSKLASSER

I varje grupp tävlar hundarna i fyra klasser, appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass. Om hunden når en viss poängsumma i första klassen (appellklass) får den tävla i lägre klass, nästa gång, etc. upp till elitklass. I elitklass börjar de tävla om certifikaten. Om hunden får tre sådana och dessutom har fått minst en öppen tvåa på utställning, får den titeln Svensk Brukschampion (S Bch). Alla hundar som tillhör bruksraserna måste dessutom ha blivit uppflyttade till högre klass i bruksproven för att få sitt utsällningschampionat (S Uch).
Till toppen

foto
(Foto ovan från Kerstin Widmark. Förare: Kerstin Widmark)


Hunden ovan tränas till "räddningshund". Räddningshunden tränas, godkänns och kan kontrakteras av civilförsvaret. Det innebär att även föraren kontrakteras och förbinder sig att ställa upp med sin hund om så skulle behövas. De flesta tränar emellertid sina hundar till vanliga sökhundar och tävlar på vanliga bruksprov, det vill säga för skogssök.

foto

foto

På de två nedersta bilderna ovan ser vi en hund som tränas att söka i skogen. Första bilden visar när hunden sänds ut att söka, den andra när hunden återvänder med rullen i munnen och därmed visar att den har hittat en person. Därefter kopplas hunden upp för att leda matte ut till den funna personen. Hunden kan också markera att den funnit en figurant genom att stanna vid denne och skälla tills föraren kommer ut till den.

Forts. nästa sida: Lydnad och bedömningCollien en bruksras
Skyddshundsgruppen
Rapporthundsgruppen
Spårhundsgruppen
Sök/räddningshund
4 tävlingsklasser

Till toppen


Uppdaterad 7/4 2005


Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.