Du är på Convoco's hemsida

OM LYDNADSDELEN I BRUKSPROVEN

Alla hundar i samma klass ska utföra samma lydnadsprogram vid varje tävling. Det är bara specialuppgifterna, skydds, spår sök etc. som skiljer grupperna åt.

Lydnadsmomenten, såväl som specialmomentet blir naturligtvis svårare ju högre upp i klasserna man kommer.

Foto/Framförgående
Framförgående.

Foto/Apportering

Foto/Framåtsändande

Samma kortis som överst på sidan, under samma tävling i lägre klass. Ovan genomför hon sin apportering och nedan har hon just sänts ut i momentet "Framåtsändande". Hon ska nu visa att hon kan hålla kontakt, avstånd och marschriktning tills hon kallas in igen. Detta moment kommer numer inte förrän i högre klass.

Lydnaden, liksom specialmomenten, ex. spår, sök, rapport, döms av två domare. De har sekreterare och tävlingsledare till sin hjälp. (Naturligtvis ser vi inte alla lydandsmomenten på de här bilderna).


I de två första klasserna ska hundarna också gå en "budföring" det vill säga de ska på kommando springa till en främmande människa, sätta sig hos denne och springa tillbaka till föraren igen på kommando. I lägre klass avlossas ett skott medan hunden är på språng. Från högre klass ersätts detta moment med momentet uppletande. Här ska hunden leta upp och apportera fyra föremål som är utlagda inom ett område som är 50 x 50 meter. De har fem minuter på sig för uppgiften.

På varje nivå ska hundarna alltså utföra sin specialuppgift samt ett lydnadsprogram, en platsliggning med skott (från lägre klass) och en budföring eller senare ett uppletande. Spåret blir längre och svårare för varje klass. Rapportsträckan likaså och sökområdet blir större för sökhundarna.

Hundarna kan få från 10 ner till 5 poäng för sina utföranden. Under femman finns bara nollan. Poängen multipliceras sedan med en koefficient, som är högre ju svårare momentet är. Den sammanlagda summan avgör sedan om hunden är underkänd, godkänd i klassen eller uppflyttad till nästa klass.

Vanligtvis tävlar bara en grupp vid varje tillfälle men det förekommer också större tävlingar där man har flera grenar på samma dag.

Hunden kan förstås tränas för flera av de här grupperna och bli brukschampion i flera grenar, spår, sök etc., om föraren är energisk nog att träna den för det. Den får dock bara tävla i en grupp på en och samma dag.

Bruksproven arrangeras av (Svenska Brukshundklubben (SBK), som består av omkring 250 lokala bruksklubbar utspridda över hela landet. Jag, exempelvis, är medlem i Kinds BK .

Det arrangeras också vanliga lydnadsprov. Momenten i dessa skiljer sig en aning från momenten i brukslydnaden. Lydnadsproven arrangeras både av SBK och av SKK (Svenska Kennelklubben). I dessa prov testas förstås bara lydnaden och där bedöms ekipagen av en ensam domare.

Nästa sida: Rädd att tävla i bruks?

Till toppenUppdaterad 21/11 2004

Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.