Du är på Convoco's hemsida


RÄDD ATT ANMÄLA TILL APPELLKLASS
FAST DU HAR TRÄNAT?

Då är kanske det här sidan för dig.
eftersom sidan beskriver:

En dag på en appellklasstävling

Jag minns hur bortkommen jag kände mig på min första brukstävling och jag träffar ofta på hundfolk som tränar och har duktiga hundar men som inte kommer iväg på tävlingar för att de känner sig lika osäkra som jag gjorde i början. Man vet inte hur tävlingarna går till, man vet inte ens vad man ska fråga de gamla bruksrävarna om och så anmäler man sig inte till någon tävling.

Det är alltid skönt att veta vad man kan förvänta sig första gången man ställer upp med sin hund. Det bästa är förstås att åka upp till bruksklubben när den anordnar en appellklasstävling och se hur det går till. Det näst bästa är att fråga sina mer rutinerade klubbkamrater, som alla vet hur dumma de själva kände sig första gången, så ställer man bara rätt frågor till bruksfolk så svarar de flesta gärna på frågorna. Ett sista, inte lika bra alternativ men bättre än ingenting, är att läsa nedanstående, bekrivningen av hur det (ofta) går till på en appellklasstävling.

Hoppas alltså nedanstående kan inspirera fler collieägare att börja tävla bruks med sina collies.
Till toppen


En tävlingsdag i appellklass och vad som brukar hända under en sådan.
Anmälning: På SBK:s sida på nätet finns Tävlingskalendern .
Även betalning görs via nätet och pengarna till klubben ska vara klubben tillhanda senast tre veckor före tävlingsdagen. När man anmäler via nätet sätter man in pengarna direkt på klubbens tävlingskonto. PG-nummer brukar finnas både på klubbarnas hemsidor och i tävlingskalendern.

Vi tänker oss nu att du anländer till en tävling och går igenom vad som händer och vad du ska tänka på.

1: Du anländer så långt i förväg att du hinner rasta hunden innan du går in i stugan och registrerar dig, eller hinner göra det efter att du har registrerat dig och fått ditt startnummer.
Till toppen

2: I klubbstugan tar du kontakt med den som registrerar de tävlande. Det är bara att fråga sig fram om det inte syns direkt vem som gör det. Du ska ha med dig stamtavlan och visa upp den. Hunden ska vara vaccinerad enligt reglerna. Står det inte i stamtavlan när den vaccinerades senast, måste du kunna visa upp separat vaccinationsintyg. Vid detta tillfälle får du dessutom ta en lapp med startnumret på. Står det nummer 3 på lappen (ibland kan man få ett föremål av något slag, en nyckelring eller liknande, med ett nummer på undersidan) innebär det att du har nummer tre i startordningen. Du och din hund får nu gå alla momenten som ekipage nummer tre (om inte något ekipage före dig faller bort under tävlingens gång, då du rasslar upp i den verkliga startordningen förstås även om du behåller ditt formella startnummer).
Till toppen

3: När alla har fått sina tävlingsnummer och kryssats av i anmälningslistan och klockan har hunnit bli dags (oftast klockan 7 eller 8 på morgonen) brukar de tävlande hälsas välkomna av tävlingsledaren som redogör för upplägget av tävlingen, i vilken ordning de olika momenten kommer att tas och var man träffas för att åka ut till spår- sök eller rapportmarker, samt vem som är tävlingsledare ute i skogen och som man alltså ska följa dit, och vilka som är domare.
Till toppen

4: Ofta börjar man med platsliggandet. Efter genomgången av dagens tävlingsschema går då alla förarna ut och hämtar och eventuellt förbereder sina hundar för detta gastkramande moment. Inga tre minuter är så långa som platsliggningsminuterna.

Tävlingsledare och domare finns nu på appellplanen. Tävlingsledaren anvisar förarna platsen, en efter en och i nummerordning. Förarna ställer upp på den anvisade platsen med hundarna sittande vid sidan. När alla förarna står på sina platser i raden kommenderar tävlingsledaren "Koppla loss". Du kopplar loss och stoppar noga undan kopplet i fickan. Det får inte synas i moment där hunden ska vara okopplad. Sedan kommenderar tävlingsledaren "Lägg hundarna" och då kommenderar du din hund "Plats". På tävlingsledarens kommando går förarna sedan iväg från hundarna tills tävlingsledaren säger att det räcker. Så är det bara att stå där och be en stilla bön att hunden inte reser sig och att andra hundar inte ger sig på din hund. Tävlingsledaren talar om när tiden är ute och så fort han talat om det är momentet slut i bruksproven. Förarna återgår då till sina hundar och sätter upp dem. Observera nu att du inte kan ge hunden godis förrän ni är helt av appellplanen.
Till toppen

5: Ibland kommer budföringen direkt efter platsliggningen men ofta kommer den först efter specialmomentet (spår, sök eller rapport). Idag kommer den direkt efter platsen.

Förarna går undan med sina hundar. Tävlingsledaren ropar så fram första hunden (sedan den andra etc. vartefter hundarna gjort momentet). Förare och hund går nu till mottagaren och sedan hela sträckan till förarens och hundens utgångsläge som tävlingsledaren har anvisat. Här kopplar föraren loss hunden och på tävlingsledarens kommando sänder han/hon hunden med kommandot "Marsch". Mottagaren ska kunna ta i hunden och sänder sedan tillbaka hunden på tävlingsledarens kommando.

Förhoppningsvis springer din hund till mottagaren och tillbaka igen som den ska.
Om den inte gör det så får mottagaren ropa på hunden när den kommit över halva sträckan. Därför ska du informera mottagaren, när ni är framme hos denne och hälsar, om vad din hund heter och hur du vill att mottagaren ska ta emot hunden, exempelvis kommendera "fot" när hunden kommer in, om kommandot ska vara hårt eller mjukt etc. Du får sedan ropa på hunden när den är på väg tillbaka, men först efter att den gått halva sträckan. Ropar du tidigare underkänns hunden i momentet.
Till toppen

6: Så är det dags för specialen, spåret i det här fallet. Nu ställer förarna upp sina bilar i tävlingsordning (eller i omvänd tävlingsordning alltefter tävlingsledarens tidigare givna information) efter den ledarbil som de tävlande redan fått beskriven vid genomgången tidigare. Så bär det iväg ut till spårmarkerna. Dessa kan vara utspridda på flera olika ställen så tävlingsledaren kan komma att stanna då och då och anvisa några av de tävlande att stanna kvar här. (Är det fråga om en söktävling så spelar bilordningen vid uppställningen för avfart till sökmarken ingen roll . Då ställer man bara upp efter tävlingsledarens bil när det är dags och ute i skogen kommer hundarna att ropas fram till sökrutan i nummerordning.)

Du får din plats anvisad och får nu också veta var du får rasta din hund medan du väntar på din tur att gå spåret. Detta för att ingen förare ska villa sig in på spåren.

Numer går inte föraren ut spåret själv i appellklass. Så här är det bara att vänta tills domarna kommer och det är dags att gå på spåret med din hund. Du ska ha lagt ut spårsele och lina så att det går snabbt att sela på hunden här. Till toppen

8) När domarlaget anländer är det dags att sela på hunden och släppa på den på spåret enligt tävlingsledarens anvisning. Domarna ser på hela spåret. Din hund går naturligtvis som tåget och plockar alla apportpinnarna.
Därmed är det bara att sätta sig i bilen och åka tillbaka till klubbstugan och vänta på tiden för resterande moment, endast lydnaden i det här fallet.
Till toppen

I Söket kan man ha olika principer när man kommer fram till starten. Man gör som man vill här. Somliga börjar alltid sända hunden åt vänster eller höger sida. Andra kollar vartåt hunden sniffar och väljer att sända ut på den sidan först. Här gör du som du vill och bestämt dig för eller tränat för. Dra dig inte för att fråga tävlingsledaren om något som du undrar över här vid sökrutans början. De flesta tävlingsledare brukar vara vänliga och hjälpsamma och göra vad de kan för dem som tävlar. Ingen blir irriterad eller tycker att du är dum om det är något du inte vet eller om du talar om att det är första gången du tävlar. Alla har varit nybörjare och vet hur det känns.
Till toppen

9: Vare sig du kommer tillbaka till klubbstugan från ett spår eller ett sök så har du ofta tid för lite vila nu, ta en kopp kaffe i stugan, prata med andra tävlande etc. Ibland har klubbarna dubbla domarlag och lydnaden börjar direkt när ekipagen kommer tillbaka från spåret, ibland, om man bara har ett domarlag, måste man vänta på att alla ekipagen har gått ut sina spår, eller sina sök, och domarlaget fått i sig lite kaffe dessutom.
Till toppen

10: Så är det dags för lydnaden, och den tillgår som i lydnadsklass även om momenten är aningen olika dem i lydnadsklass I. Du har förstås tränat in momenten och du går enligt anvisningarna med din hund.

När du är klar med lydnaden har du klarat uppflyttning till lägre klass - naturligtvis. Gratulerar!

Man kan få betygen 0, 5, 6, 7, 8, 9.,10. 10:an är det bästa betyget. Momenten bedöms av två domare
Till toppen


Några allmänna tips

1: Tänk på att när ni åker i bilkolonn ut till markerna så ska du se till att inte tappa kontakten med bakomvarande bil. Om den kommer efter saktar du ner. Om övriga i kolonnen beter sig som de ska, så ser den som kör framför dig att du kommer efter och saktar ner, osv. framåt i kolonnen, varvid varje bil saktar ner ända fram till tävlingsledaren. På det sättet blir ingen tävlande "akterseglad". Jag har varit med om tävlingar där tävlingsledaren försökt glänsa och kört så fort han kan och där jag blivit frånkörd därför att ingen i sällskapet har förstått hur man kör i kolonn. Det kan ju hända att någon måste vänta vid en sväng, på andra trafikanter, och därför kommer på efterkälken och om framförvarande bil bara koncentrerar sig på sin framförvarande bil så kan någon eller några bli ifrånkörda. Ska man svänga av fler gånger därefter så blir det problem för dem som blev efter. De vet ju sedan inte vart de ska ta vägen.
Till toppen

2: Det är inte förbjudet att ge dubbelkommandon vilket man ibland kan få för sig eftersom andra kanske talat om att man "inte får ge dubbelkommandon". Var alltså inte rädd för att ge dubbelkommandon om du ser att hunden tvekar i ett lydnadsmoment. Man får neddrag för dubbelkommandon, men de är inte förbjudna, och det är ju bättre att få en sjua eller en femma på momentet, på grund av dubbelkommandot, än att få en nolla för att hunden inte alls slutför momentet.
Till toppen

3: Var inte rädd för att testa hunden på en tävling om den kan sina moment på träning. Somliga hundar överträffar sig själva på tävling, andra går sämre där än på träning och du vet inte vilken hund du har förrän du har provat. Hunden behöver dessutom inte ha mer än 7 i snitt för uppflyttning så den behöver inte kunna alla moment perfekt. Om något eller några moment sitter lite löst kan det ändå gå vägen alltså. Det är dessutom inte någon skam att missa något eller några moment. Det händer även de stora kanonerna. Det är heller ingen skam att missa helt. Hundarna är inga maskiner. Det vet alla som varit med en tid.
Till toppen

4: Ett moment ska du se till att din hund är idiotsäker på innan ni tävlar och det är platsliggandet. Dels kan hunden få ovanan att alltid gå upp på platsen på tävling om den kommer på att den kan göra det. Dels kan du bli mäkta impopulär bland andra tävlande om du har en hund som alltid, eller en enda gång, går upp och fram till andra hundar, och drar upp dem, eller ännu värre, startar slagsmål under momentet platsliggande.
Till toppen

Slutligen: KOM IHÅG ATT INGEN ANNAN TYCKER ATT DU ÄR DUM FÖR ATT DU INTE HAR VARIT MED FÖRR, ELLER FÖR ATT DU INTE KÄNNER TILL ALLT. De allra flesta, både medtävlande och funktionärer, är hjälpsamma och ser inte ner på dig för att du är nybörjare. Tvärtom vill de hjälpa dig så mycket de kan för de vet precis hur det var för dem själva när de var nybörjare, även om de kanske har glömt bort exakt vad det var de inte kunde då.
Till toppen

Så sätt igång,
anmäl din hund till en brukstävling och lycka till!
Går det inte bra första gången, gå hem och träna lite till och försök igen.


Till toppenutlagd 14/5 2002
Uppdaterad 10/10 2016


Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.


Innehåll

En appelltävlingsdag 
Anmäla till tävling 
Ankomst till bruksklubben 
Registrera sig för tävlingen 
Redogörelse för tävlingsdagen 
Platsliggande 
Budföringen 
Specialen 
Förbereda Spårpåsläppet 
Spårpåsläppet 
Söket/start 
Tid för vila 
Lydnaden 
Några allmänna tips 
Att åka i bilkolonn 
Om dubbelkommandon 
Testa att tävla 
Om platsliggningen