Du är på Convoco's hemsida


Till sidan II: Färgscheman / sobel / trf / blått
Till sidan III: färgscheman vita faktorn
Till sidan IV: Om avel och statstik


COLLIENS FÄRGER
- NEDÄRVNING
Sidan I


Först lite om gener
Man talar om olika typer av gener, gener som beter sig lite olika.

Dominanta gener visar sig alltid i hundens utseende. Har hunden en dominant gen får den den egenskap som genen ger. Sobelfärgen är dominant över trefärgat, så har en hund en gen för sobelfärg från endera föräldern, så blir den sobelfärgad, även om den ärvt ner en gen för trefärgat från den andra föräldern. Merlegenen är på samma sätt dominant om den finns i individens genuppsättning, den visar sig så att den bleker ner den ordinarie färgen men om en sobelfärgad hund har genen så bleks sobelfärgen ibland mycket lite, så lite att det inte alltid syns på den vuxna sobelmerlade hunden att den har merlegenen. Om hunden är trefärgad och har merlegenen blir den däremot alltid blå.

Recessiva gener fungerar så att individen måste ha samma gen från både mamma och pappa för att genen ska visa sig i hundens utseende. Trefärgat är recessivt mot sobel så för att en collie ska bli trefärgad måste den ha ärvt detta anlag från båda sina föräldrar. Den har då två gener för trefärgat i sin genuppsättning.
Recessiva gener som man inte ser på hunden att den har, kan ärvas ner förstås. Därför kan avkomman få en färg som varken mamma eller pappa har, som fallet blir om båda föräldrarna är heterozygota soblar, alltså båda är sobelfärgade men har varsitt dolt anlag för trefärgat. Då blir somliga valpar trefärgade, nämligen de som har ärvt ner anlaget för trefärgat från båda sina föräldrar (se färgschemat nedan).

Sedan finns det förstås gener som är ofullständigt dominanta, och sådana som är polygena. Den ofullständigt dominanta genen manifesterar sig alltid, i lägre eller högre grad, som fallet är med vita faktorn (se nedan). I fallet med polygen nedärvning har vi att göra med många gener som tillsammans ger en egenskap, i lägre eller högre grad, som fallet är med HD exempelvis.

Om det befruktade ägget (zygoten) har dubbel uppsättning av samma gen, alltså har fått en gen för samma egenskap från båda föräldrarna, säger man att hunden är homozygot för denna egenskap (homo = samma/lika). Om den däremot har olika anlag för samma egenskap från mamma och pappa, exempelvis ett sobelanlag från mamma och anlag för trefärgat från pappa, säger man att hunden är heterozygot för egenskapen färg (hetero = olika).

Här tas bara upp de gener som bestämmer grundfärgen på collien. Det finns fler gener inblandade i colliens färger dock, gener som bestämmer intensiteten i sobelfärgen exempelvis, rödare eller mer halmfärgad, gener för bläs eller inte, gener som bestämmer hur de vita tecknen sträcker ut sig, smalare krage, bredare sådan, gener som bestämmer hur mörk ansiktsmasken blir på en sobel m.m.
Teckenförklaring:
generna har getts beteckningarna:

S=Sobel (dominant gen=stor bokstav)
t=trefärgad (recessiv gen= liten bokstav)
M=merle
V=vita faktorn (ofullständigt dominant)

Bilderna 1 och 2 (nedan) ger en schematisk översikt över hur ett par föräldradjur ärver ner sina gener för färg till sina valpar.

Bild 1 nedan: En parning mellan en heterozygot sobel (som har ett anlag för sobel och ett anlag för trefärgad) och en trefärgad (som har två anlag för trefärgad) resulterar i 50% heterozygota soblar och 50% trefärgade, statistiskt sett. Det innebär inte att man får detta resultat i varje kull men om man genomför 100 sådana här parningar kommer man ganska nära 50% av varje färg bland valparna och ju fler sådana parningar man tittar på, ju närmare det exakta värdet av 50% kommer man.

bild

Bild 2 (nedan): En parning mellan en homozygot sobel (som har två anlag för sobel och därför bara kan ärva ner sobelanlag till alla sina valpar) och en trefärgad (som har två anlag för trefärgad därför bara kan ärva ner anlaget för trf. till sina valpar) resulterar i 100% heterozygota soblar och detta gäller i varje enskild kull eftersom det måste bli ett sobelanlag och ett anlag för trefärgat i varje valp i en sådan kombination.

bild

nästa sida (sidan II) finns en schema över de olika möjligheterna, olika parningar, och vilka resultat de leder till, statistiskt sett.

Till toppen

Till sidan II: färgscheman/sobel/trf/blått
Till sidan III: färgscheman vita faktorn
Till sidan IV: Om avel och statstik
Utlagd 7/4 2004
Uppdaterad 13/4 2005


Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.