Du är på Convoco's hemsidaTill sidan I: Lite om gener
Till sidan III: Färgscheman vita faktorn
Till sidan IV: Om avel och statstik


COLLIENS FÄRGER
- NEDÄRVNING
Sidan II
Scheman över nedärvningen av färger

Sobel, trefärgat och blått

Schema 1
föräldrar

förälder I
homozygot sobel
bild

förälder II
homozygot sobel

bild
avkomma

homozygota
soblar

bild
När man talar om "dominanta soblar" menar man i praktiken homozygota soblar (om man alls vet vad man menar). Det är lite olyckligt att man kallar homozygota soblar för "dominanta soblar" på svenska, eftersom sobelgenen alltid är dominant, även hos heterozygota soblar, alltså hos de hundar som har både en gen för sobel och en för trefärgat, som ju också blir sobelfärgade. Det här språkbruket hjälper dessvärre till att förvirra begreppen och att blanda ihop saker och ting. Det vore bättre om man även på svenska sade "ren sobel" och därmed menade att hunden bara har sobelgener, alltså använde samma språkbruk på svenska som man gör på engelska, där man säger "pure sable".


Schema 2
föräldrar

förälder I
homozygot sobel
bild

förälder II
heterozygot sobel

bild
avkomma

homozygota
soblar

bild


heterozygota
soblar
bild
Inte blir det klarare av att man kallar de heterozygota soblarna för "skuggade soblar", som somliga gör, eftersom graden av skuggning inte enbart har med dolda gener för trefärgat att göra. Det finns ganska ljusa heterozygota soblar (som alltså har en gen för trefärgat också) som inte är speciellt kraftigt skuggade, även om heterozygota soblar ofta är lite mer skuggade än homozygota soblar. Dessutom kan sobelfärgen variera kraftigt. Det finns honomzygota soblar som är ljust halmfärgade i sobelfärgen och måttligt skuggande, och andra som är mycket mörkt röda, och även de homozygota (rena) soblarna kan variera i det här avseendet. Alla soblar avslöjar alltså inte självklart, med sin färg, om de är homozygota eller heterozygota soblar. Dessutom mörknar ju många collies i sobelfärgen med åren.


Schema 3
föräldrar

förälder I
heteroyzygot sobel
bild

förälder II
heterozygot sobel

bild
avkomma
homozygota
soblar
bild

heterozygota
soblar

bild
trefärgade

bild


Schema 4
föräldrar

förälder I
homozygot sobel
bild

förälder II
trefärgad

bild
avkomma
heterozygota
soblar

bild


Schema 5
föräldrar

förälder I
heterozygot sobel

bild

förälder II
trefärgad

bild
avkomma
heterozygota
soblar

bild

trefärgade
bild


Schema 6
föräldrar

förälder I
trefärgad

bild

förälder II
trefärgad

bild
avkomma

trefärgade
bild


Schema 7
föräldrar

förälder I
trefärgad

bild

förälder II
blue merle

bild
avkomma

trefärgade
bild

blue merle
bild


Schema 8
föräldrar

förälder I homozygot sobel
bild

förälder II
blue merle

bild
avkomma
heterozygota
soblar

bild
heterozygota
sobel merle

bild


Schema 9
föräldrar

förälder I
heterozygot sobel

bild


förälder II
blue merle

bild
avkomma

heterozygota
soblar

bild


trefärgade
bild


blue merle bild

heterozygota
sobel merle

bild


Så kommer vi till de i Sverige numer förbjudna kombinationerna.
Dessa kombinationer är förbjudna därför att merlegenen är en gen som bär på defekter. Så länge en individ endast har en merlegen kompenserar den friska delen av genuppsättningen för de defektanlag som merlegenen bär och hunden drabbas då inte av defekterna.
I dubbel uppsättning, alltså om individen har fått merlegenen från båda föräldrarna, blir hunden så allvarligt defekt att den ofta dör, endera strax före födelsen eller strax efter. På den tiden man gjorde sådana här kombinationer avlivades de dubbelmerlade direkt efter födelsen. Idag har vi lagar som förbjuder avel på defekta djur. Dock får man fortfarande avla merle och trefärgat. Det beror på att i den kombinationen blir alltid den individ blå som har en merlegen, varför genen inte kan passera obemärkt, som den i värsta fall kan göra när den bärs av sobelfärgade collies, då den oväntat kan dyka upp och ge problem i senare generationer. I merle/trefärgat-kombinationen har man alltså alltid genen under kontroll.


Schema 10
föräldrar

förälder I
blue merle

bild

förälder II
blue merle

bild

avkomma

trefärgade
bild

blue merle

bild


dubbelmerler / grå bild

Dubbelmerler är ofta dödfödda eller allvarligt defekta så att de dör strax efter födelsen, därför avlivades de oftast direkt efter födelsen på den tiden man gjorde sådana här parningar.


Schema 11
föräldrar

förälder I
homozygot sobel

bild


förälder II
heterozygot sobel merle

bild
avkomma

homozygota
soblar

bild


homozygota sobel merle
bild

heterozygota
soblar

bild


heterozygota sobel merle
bild


Schema 12
föräldrar

förälder I
homozygot
sobel merle

bild

förälder II
heterozygot sobel

bild
avkomma

homozygota
soblar
bild

homozygota
sobel merle

bild

heterozygota
soblar

bild

heterozygota
sobel merle
bild


Schema 13
föräldrar

förälder I
homozygot sobel merle

bild

förälder II
trefärgad

bild
avkomma

heterozygota
soblar

bild

heterozygota
sobel merle

bild


Schema 14
föräldrar

förälder I
heterozygot sobel merle

bild

förälder II
heterozygot sobel merle


bild


Varianterna som har MM är alltså behäftade med allvarliga genetiska defekter och dör mestadels före eller strax efter födelsen.
avkomma


homozygota
soblar

bild

homozygota sobel merle
bild

heterozygota soblar
bild

heterozygota
sobel merle

bildhomozygota sobel-dubbelmerler
bild

heterozygota sobel-dubbelmerler
bild


trefärgade
bild

blue merle
bild

dubbelmerle (grå)
bildTill toppen

Till sidan I: Lite om gener
Till sidan III: Färgscheman vita faktorn
Till sidan IV: Om avel och statstik
Sidan utlagd 24/4 2004
Uppdaterad 23/11 2004


Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.