Du är på Convoco's hemsida

Till sidan I: Lite om gener
Till sidan II: Färgscheman/sobel/trf/blått
Till sidan IV: Om avel och statstik


COLLIENS FÄRGER
- NEDÄRVNING
Sidan III

Om "vita faktorn"

Med anledning av ett påpekande från Lollo Hawkins och hennes erfarenheter av att avla på vitfaktorerade collies, har jag omarbetat den här sidan totalt.

Lollo Hawkins menar alltså att hennes erfarenheter, liksom de amerikanska uppfödarnas, tyder på att det är många gener inblandade i producerandet av det som där kallas "vita collies".

Enligt de här personernas erfarenheter kan man para två vitfaktorerade hundar utan att valparna får speciellt mycket vitt och enligt Lollo Hawkins diskussioner med uppfödare i USA, där den vita collien är godkänd till skillnad från hos oss i Europa, krävs det många generationers avel på hundar med vita faktorn och mycket vitt på kroppen innan man får fram den variant som kallas "vit".

Vita collies ser vi inte hos oss, men däremot har vi collies med vita faktorn i Sverige, såsom den har ansetts manifestera sig.


Den vitfktorerade collien (finns hos oss)

Den vitfaktorerade hunden, har man sagt, känns igen på att den har ett stråk med vitt som syns på utsidan utmed lårkanten.
Eftersom parning mellan två vitfaktorerade collies ofta inte ger mer vitt än andra parningar, eller bara lite mer sådant, ibland lite bredare kragar, lite mer vitt på svanstippen, tyder detta på att det är många gener iblandade när det gäller utbredningen av den vita färgen
bild bild

bild bild

Observera dock att kragen inte behöver vara så här bred, även om den kan vara det. Det är det vita stråket på lårkanten som är det avgörande tecknet på den vita faktorn.

Eventuellt är den vita faktorn visserligen ofullständigt dominant, men då den påverkas av många andra gener, som bestämmer utbredningen av det vita, så blir dominansbegreppet lätt förvillande. Av det skälet har jag avstått från att skriva ut genbeteckning vad gäller vita faktorn på bilderna av hundarna nedan.

Den vita collien (godkänd i USA men inte i Europa)
Den vita genen är inte en defektgen, Den ideala vita collien i USA har alltid en av de vanliga coliefärgerna som grund och den har alltid ett färgat huvud, den färg som är hundens grundfärg (i enligt med scheman över de andra färgerna), sobel, trefärgat eller blå således. Dessutom har den alltid någon större eller mindre färgfläck på kroppen. bild bild


bild bild


Felfärgade collies
På vägen till den vita collien kan man få rent brokiga collies, med olika varianter av vita teckningar. Även hos oss kan man ibland se collies som har vita fläckar på kroppen och collies som har en så bred krage att halva hunden, eller lite mer, är vit. Ibland har de bådadera. bild bild


Enligt Lollo Hawkins erfarenheter alltså, behöver man inte vara rädd att para vitfaktorerade hundar med varandra. Det kan bli mer vitt men blir inte alltd så. Däremot ska man naturligtvis inte para vitfaktorerade hundar med mycket vitt på kroppen med varandra generation efter generation, alltså inte avla specifikt på så mycket vitt som möjligt.

Några personliga reflektioner kring de vita tecknen
Idag ser vi alltfärre collies med hela vita och breda kragar. När jag var ung, för 50 år sedan, såg man fler sådana och dessutom en hel del collies med vit bläs. Enligt min personliga uppfattning är det inte fult med bläs men jag har förstått att många uppfödare finner bläsar störande och alltså har avlat systematiskt mot sådana. Detta har troligen medfört att vi avlar bort gener för mer vitt och jag tycker nog att det är tråkigt, för visst är det synd att så många collies idag föds dels med halva kragar, dels med väldigt lite vitt på benen, framför allt mycket små vita strumpor på bakbenen. Det här är en smaksak men det är alltid dystert när man avlar så att man gör sig av med genbredden. Är generna för hela vita kragar och andra vita tecken borta ur rasen, så får man inte tillbaka dem om man skulle vilja det. Så jag är av uppfattningen att vi inte ska vara så rädda för mer vitt på våra collies.

Mycket tyder på att man inte avlat mot vitt på samma sätt inom kortisvarianten, för bland kortisarna ser man fortfarande många fler hundar med både bläs och med rejät breda, hela och fina vita kragar och höga vita strumpor på bakbenen. Och visst är collies med de breda, hela vita kragarna pampiga.

Till Lollo Hawkins/kennel Seamist hemsida
Sidan utlagd 26/4 2004
Uppdaterad 12/11 2006

Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.