Du är på Convoco's hemsida


Convoco's MH-resultat
Kullen född 18/4 201 och beskriven hösten 202

Spindeldiagram

De röda fälten, i yttre ringen (ditlagda av mig), är sådant man inte vill ha så mycket av, de gröna som man gärna vill ha mer av på en brukshund.
1a: Kontakt,
hälsning
1b: Kontakt,
samarbete
1c: Kontakt,
hantering
2a: Lek,
leklust
2b: Lek 1,
gripande
2c: Lek 1,
dragkamp
3a2: Jakt,
förföljande
3b2: Jakt,
gripande
4: Aktivitet
5a: Avstånd lek,
intresse
5b: Avstånd lek,
hot/aggr
5c: Avstånd, lek,
nyfikenhet
5d: Avstånd lek,
leklust
5e: Avstånd lek,
samarbete
6a: Överraskn.
rädsla
6b: Överraskn.
hot/aggr
6c: Överraskn.
nyfikenhet
6d: Överraskn.
kvarst rädsl.
6e: Överraskn.
kvarst.intr
7a: Ljudkänsl.
rädsla
7b: Ljudkänsl.
nyfikenh.
7c: Ljudkänsl.
kvarst. rädsl.
7d: Ljudkänsl .
kvarst. intr
8a: Spöken,
hot, aggr
8b: Spöken,
kontroll
8c: Spöken,
rädsla
8d: Spöken,
nyfikenh.
8e: Spöken,
kontakt
9a: Lek2,
leklust
9b: Lek2,
gripande
10: skott

Diagrammen visar att den här Conovocokullen ligger över genomsnittet för långhåren i några avseenden, men under i andra. Själv vill jag ha betydligt mer på aktivitetssidan och framför allt på jakt- och gripmomenten, där den här kullen, den första som jag har MH-beskrivit, var betydligt svagare än jag hade förväntat mig och önskat, och enligt min personliga bedömning, från deras vardagsliv, har de mindre av den varan än jag varit van vid bland mina hundar. Dessutom är det dystert att inte alla är skottfasta och att en av individerna var rejält skotträdd och en annan, min Banjo (som dock är skottfast fortfarande), mycket mer skrammelrädd än man önskar att en hund är. Skillnaderna mellan individerna syns dock inte i diagrammet, men de var ganska stora i vissa moment.
Två i kullen kom inte till MH, en för att den dog i EP vid ett års ålder (den definitiva orsaken till att jag beslutade att inte avla vidare på mina collies), den andra för att ägaren inte tog den till MH. Men olika falla ödets lotter, en av hundarna i den här kullen, Convoco's Balalajka (Kessie) blev uppflyttad till elitklass i spår vid 2,5 års ålder. En annan har blivit uppflyttad till högre klass i spår, Convoco's Barkaroll, (Rolle).

Nedan: Convocokullen jämförd med genomsnitt för alla bruksraser (den svarta ringen) och två rasdiagram, långhårscollies överst, bordercollies nederst.
Spindeldiagram

OBSERVERA att diagrammet överst på sidan, över Convoco-kullen, inte kan jämföras med rasdiagrammen till höger bara genom att man tittar på spindlarnas utseenden. I översta diagrammet representerar den svarta ringen samma bedömningar som man ser i stjärnan i Colliens rasspindel.
I diagrammet ovan kan man jämföra Convoco-kullen direkt med alla bruksraser dock, där betyder den svarta ringen samma sak som i rasspindlarna men eftersom kullen avvek så kraftigt i vissa moment från alla rasers genomsnitt, är avstånden mellan stegen större i detta diagram än i rasdiagrammen. 0,6 istället för 0,2.
Spindeldiagram
Spindeldiagram
Diagrammen ovan är hämtade från Per-Erik Sundgrens
sida GENETIKA, och publicerade här med hans tillstånd. (Sidan är ändrad sedan P-E Sundgrens tragiska bortgång)
Till toppenTill Banjos (Convoco's Banjo) MH-resultat

Till Seatons (OneWay's Secret Agent) MH-resultat


Sidan uppdaterad 21/11 2004


Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.