MH-momenten med tolkningsschema

Sidan är en del av Convoco's hemsida

1 a: Konakt, hälsning.

Hur hunden hälsar på främmande personer = publiken.

1b: Kontakt, samarbete. Hur hunden beter sig när testsledaren tar kontakt

1c: Kontakt, hantering. Hur hunden låter sig hanteras av testledaren

2a: Lek.

Hur lätt hunden har att komma till lek med testledaren

2b: Gripande.

Hur hunden griper lektrasan, med hela munnen eller försiktigt eller inte alls

2c: Gripande.

Om hunden drar emot eller inte

3a2: Jakt, förföljande. Hur hunden förföljer ett litet byte, snabbt eller långsamt eller inte alls

3b2: Jakt, gripande.

Om hunden griper tag i det lilla bytet eller inte

4: Aktivitet.
Hur hunden beter sig när föraren är passiv i flera minuter, kopplar av eller stressar runt, gnäller etc

5a: Avstånd, lek., intresse. Hur intresserad hunden är av en figurant en bit ifrån matte/husse

5b: Avstånd, lek, aggression. Om hunden blir aggressiv mot figuranten

5c: Avstånd, lek, nyfikenhet.

Hur gärna/snabbt hunden tar sig fram till avståndsfiguranten

5d: Avstånd, lek, leklust.

Hur hunden svarar upp mot lekinviter frän avståndsfiguranten

5e: Avstånd, lek, samarbete. Hur intresserad hunden är av att leka med figuranten, kommer tillbaka med kastad trasa, springer till matte/husse med den istället

6a: Överraskning, rädsla. Hur rädd hunden blir för uppstoppad overall.

6b: Överrask-ning, hot, agg-ression. Om hunden hotar overallen

6c: Överraskning, nyfikenhet. Hur snabbt hunden tar kontakt med overallen

6d: Överraskning, kvarstående rädsla. Hur snabbt hunden kommer över/avreagerar rädslan för overallen

6e: Överraskning, kvarstående intresse. Hur länge hunden är intresserad av det overallen

7a: Ljudkänslighet, rädsla. Hur rädd hunden blir för plötsliga ljud/skrammel

7b: Ljudkänsl-ighet, nyfiken-het. Hur snabbt under tar sig fram till ljudkällan

7c: Ljudkänslighet, kvarstående rädsla. Hur snabbt hunden avreagerar ljudöverraskning

7d: Ljudkänslighet, kvarstående intresse. Hur lång tid det tar för hunden att glö:mma/tappa intresset för skramlet

8a: Spöken, hot/aggression. Om hunden försöker skrämma bort otäcka figuranter/spöken

8b: Spöken, kontroll. Hur noga hunden följer de otäcka figuranternas/spökenas rörelser

8c: Spöken, räd-sla:Hur rädd hunden blir för de oäcka figuranterna

8d: Spöken, nyfi-kenhet. Hur intresserad hunden är av gå fram till de otäcka figuranterna

8e: Spöken, kontakt.

Hur hunden tar kontakt med spökena, de otäcka figuranterna

9a: Lek 2. leklust

Hur snabbt hunden kommer till lek efter skott

9b: Lek2, Gripande. Hur den leker efter skotten, griper trasan etc

 

Stäng


Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.