Du är på Convoco's hemsida


Göra egna spindeldiagram


Här kan du ladda ner färdiga oifyllda spindlar och göra egna diagram på dem, om du inte har program i din dator för att göra sådana. Har du Photoshop eller annat program för behandling av jpg/gif-bilder, kan du rita in ditt diagram direkt i datorn, i annat fall kan du skriva ut diagrammen nedan och fylla i dem med penna.

De två första diagrammönstren nedan har långhårscollies respektive korthårscollies genomsnittssiffror (för år 2004)inskrivna i den gula ringen. Det sista diagrammet nedan däremot, är helt tomt och här kan man skriva in den ras eller de raser, eller de invidider man vill, både i cirkeln som man jämför med och på strecken. Man får göra lite huvudräkning, men för övrigt är det inte speciellt svårt.

Så här gör man:
1:Skriv in siffrorna för den ras, eller den individ, den kull, vars resultat du vill jämföra din hund, din kull eller din ras med, i rutorna i den yttre ringen. Jämför du med lång- eller korthårscollies har du redan genomsnittssiffrorna för dessa raser inskrivna här (men siffrorna kommer att ändras så småningom, vartefter fler collies blir beskrivna). Dessa siffror är de siffror som 0-ringen representerar.

Listor över hundrasernas genomsnittsbedömningar kan man ladda ner från P-E Sundgrens hemsida GENETICA (man laddar då ner en MH-resultat för en bruksras, vilken ras som helst, i PDF och där ingår också listor över genomsnitten för samtliga raser), länk dit finns nederst på sidan. På SKK:s sida Hunddata, kan man plocka fram och ladda ner bedömningssiffrorna för enskilda hundar. Klicka "Sök hund" i menyn, skriv sedan in hundens namn, eller kennelns namn, samt scrolla fram rätt ras.

2: Antag nu att din hund har fått 3,8 på moment 1a. Du ska jämföra den med långhårscolliens genomsnitt, som ligger på 3,6. Det betyder att det är 0,2 poängs skillnad mellan din hund och långhårs-genomsnittet. Om du låter varje streck beteckna 0.2 poängs skillnad, ligger din hund nu på ett streck utanför ringen på 1a.

Så går du vidare till 1b. Där ligger långhåren på 3,4 och din hund kanske ligger på 3. Det betyder att den ligger 0,4 poäng lägre och alltså 4 tiondelar innanför genomsnitssringen, och eftersom varje streck är 0,2, så ritar du in din hund på andra strecket innanför ringen.

3: När alla siffrorna är uträknade och hunden inplacerad på rätt ställe på strecken, är det bara att binda ihop punkterna på strecken så har du skapat ett eget MH-diagram.
Om du vill jämföra en hel kull med en annan kull får du förstås först räkna ihop bedömningarna för varje hund i varje moment och sedan dela summan med antalet hundar. Då får du en genomsnittssiffra för kullen i varje moment.

Observera att om du jämför individer med stora skillnader i bedömningarna (större skillnad än 1, i något eller några moment, får strecken representera en skillnad på 0,4, större skillnad än 2 får de representera 0,6. Är skillnaden då 1,2 på bedömingarna, så innebär det att vid 0,4 -steg, kommer hunden att hamna tre streck från noll-cirkeln, de siffror du vill jämföra med.

Slutligen ett tips: För att göra räkningen enkel: Sätt pennspetsen på noll-ringen och börja räkna. Står ringen för 1,4 och den hund du vill rita stjärna för har 2 så hoppar du ett streck utåt från ringen = 1,6, så ett steg till = 1,8, så ytterligare ett steg= 2,0 och där sätter du en markering. Har din hund lägre poäng, ex. 1, räknar du inåt från nollringen, (som är 1,4) mot ringens mitt, streck ett = 1,2, nästa streck =1,0, en markering (alternativt räknar du 0,4 per steg eller 0,6).Spindeldiagram

Spindeldiagram

Spindeldiagram

GENETIKA (Sidan är ändrad sedan
P-E Sundgrens tragiska bortgång)


Till toppen

Sidan uppdaterad 21/11 2004


Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.