Du är på Convoco's hemsida
1--<--
English
CONVOCO'S
Hur det började
Convoco's hundar
Hemmahundar
PORTRÄTT:
Cleo, Opus, Trolla,
Jazza
Trissa, Banjo
Convoco's MH
Seaton, vår korthårscollie
Seatons MH.resultat
Syrran (Ruby)
Raska
Drover
DAGBOöCKER
Seatons träning:
2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
(uppdat. 9/9.2012)
Raskas Dagbok
2014
OM MH-DIAGRAM
Om Collies MH
Att tolka MH-diagram
MH: Jämförelser
Göra egna MH-diagram
COLLIENS FÄRGER
Om färggenerna
Sobel + Trefärgat
Vita faktorn
Avel & statistik
ALLMÄNT
Att köpa collievalp
Träningstips
Om bruksprov
Börja brukstävla!
Om Klickerträning
Skallmarkering
Kloka Hundgumman
Bra hundböcker
Kattporträtt
Animeringar
Gästbok
Länkar
*********************
K. BERMINGES HEMSIDA
GALLERI (akvareller, porslinsfig. mm)
ÖVERBLICK
/ alla hemsidor
webmaster
logo
Om samhällsfrågor, politik och filosofi

logo

Utlagd 30/10 2004
Uppdaterad 30/10 2004

Webmaster:
Kerstin Berminge


(Sidan är under uppbyggnad. Fler böcker och kommentarer kommer framöver.)
MIN HUNDBOKLISTA, sid 1
Om Hundböcker jag läst,
om subjektiva synpunkter på dem och
vad jag har lärt mig från dem


På den här sidan skriver jag om hundböcker som har betytt mycket för mig när det gäller mina idéer om hundar och min praktiska hundträning. Somliga av böckerna diskuterar jag mer om och kring (se länken "Läs mer").
bild

Dog Bhavior. The Genetic Basis (1965)
J P Scott & J L Fuller
The University of chicago Press
ISBN: 0-226-74335-7

Den verkliga klassikern i hundsammanhang. Boken är en redovisning av en 14 år lång forskning om hundar, i syfte att ta reda på vad som är medfött och vad som är förvärvat i hundars beteenden. För syftet studerade man och födde upp fem raser, basenji, amerikansk cocker spaniel, shetland sheepdog och beagle. Man studerade hur tikar betedde sig mot sina valpar, hur valparna utvecklades och hur dresserbara hundarna var. Det är de här forskarna som avslöjade och kartlade valpars sensitiva perioder, en kunskap som vi alla har nytta av än idag.

Till toppen

bild

The New Knowledge of Dog Behavior (1979)
Clarence Pfaffenberger
Howell Book House Inc.
ISBN: o-87605-704-0

Pfaffenberger praktiserade Fuller & Scotts forskning, på ett utbildningscenter för ledarhundar i Californien. Man kunde, på grundval av denna forskning, utveckla nya och mycket bättre metoder att välja ut valpar för träningen och man lyckades inom loppet av 14 år höja lyckandefrekvensen (hur många hundar som klarade utbildningen), från 9 procent till 90%. Boken har, trots att den gavs ut första gången 1963, ännu idag mycket att ge den som vill läsa om hund

Till toppen

bild

Guide dogs for the blind: their selection, development and training (1976)
Clarence Pfaffenberger et al
Elsevier Scientific Publishing Company
ISBN: 0-444-41520-3

Boken, som är skriven av samma författare som ovannämnda bok, i samarbete med forskarna J P Scott, J L Fuller, B E Ginsberg ochS W Bielfeldt, redogör på ett mer vetenskapligt sätt för arbetet med att ta fram och träna ledarhundar på centret i Californien. Den här boken kan sägas utgöra grunden The New Knowledge of Dog Behavior även om denpublicerades efter denna. Också en läsvärd bok, om man vill läsa den vetenskpliga redovisningen av utvecklingsarbetet för att få fram fler och bättre ledarhundar.

Till toppen

bild

Läs mer

Leader Dogs for the Blind (1982)
Margaret Gibbs
förlag
ISBN: 0-87714-095-2

Den här boken är utan vidare den största läsupplevelse jag haft vad gäller att läsa om hundar. Vi får följa författarinnan som vistades en längre period på ett center för träning av ledarhundar. Hon berättar hur man väljer ut valpar att sätta ut på foder, hur de testas när de kommer tillbaka till hundskolan som ettåringar samt hur de tränas. Slutligen får vi vara med när hundarna samtränas med sina nya ägare, den blinde person som ska leva med dem. Berättelsen om hur det plötsligt börjar fungera mellan hunden och den nye ägaren är mycket gripande.

Till toppen

bild

Läs mer

The Koehler Method of Dog Training (1979)
Willian Koehler
Howell Book House Inc.
ISBN: 0-87605-657-5

En bok om hundträning. Koehler, som var tränare av militärhundar och också tränade många djur för djurfilmer, presenterar sin alldeles speciella metod att träna hundar. Idag skulle de flesta betrakta hans metoder som gammalmodiga, eftersom de bygger på blind lydnad snarare än på hundens egen vilja, som exempelvis klickerträningen bygger på. Men för den som har problem med lydnaden och som läser boken selektivt har den fortfarande en hel del att ge. För mig var den en ren frälsning när jag läste den och behövde hjälp med en vilding till hund.

Till toppen

bild

Läs mer

Go Find. Training Your Dog to Track (1974)
L Wilson Davies
Howell Book House Inc.
ISBN: 0-87605-550-1

Den bästa bok jag läst om hur man tränar hundar att spåra. Författaren redovisar dessutom mycket spännande undersökningar om hundars spårförmågor och luktsinnen. När man läst om dessa inser man att man inte kan skylla misslyckanden i spåret på hundens sinnen utan att de i stort sett alltid beror på felaktig träning. man får också lära sig en korrekt linhantering, något som man har mycket stor nytta av när man spårar med sin hund.

Till toppen

bild

How to Have a Healtier Dog. The Benefits of Vitamins and Minerals for Your Dog-s Life Cycles (1981)
W O Belfield & Martin Zucker
Doubleday & Company Inc.
ISBN: 0-385-15992-7

Famför allt är detta boken som medverkade till att revolutionera vår syn på hundarnas behov av C-vitamin. Belfield är veterinär och har, enligt egen åsikt, under många lyckosamt arbetat med att ge hundar tillskott av vitaminer och mineraler. Han hävdar i boken, vilket var ovanligt på den tiden, att hundar ingalunda producerar den mängd C-vitamin de behöver, som var dåtidens expertkunskap. En bok som övertygade mig till slut, och efter lite tänkande om saken.

Till toppen

bild

The Wolf. The Ecology and Behavior of
an Endangered Species (1967)

L. David Mech
Förlag
ISBN: 0-385-08660-1

ännu en klassiker. Forskaren David Mech redovisar undersökningar av vilda vargar på Isle Royal. Vi får veta hur de lever, hur de jagar, vad de jagar och hur ofta de lyckas i sin jakt. De här vargarna lever huvudsakligen på älg. En mycket informationsrik bok som jag rekommenderar alla som vill veta mer om hundens vilda släktingar.

Till toppen

bild

The New Dogsteps. A better understanding of dog Gait through cineradiography -"moving X-rays". (1973)
Rachel Page Elliot
Howell Book House Inc.
ISBN: 0-87605-521-8

R Page elliot var den första att röntgenfilma hundar i rörelse. Hon kunde därvid påvisa hur den allmänt förekommande föreställningen om hur hundarnas framställsvinklar ska se ut, är totalt felaktig. Boken är mycket informativ för den som vill förstå hundars rörelser och den är pedagogiskt upplagd med tecknade bilder (gjorda efter röntegenbilerna) som mycket tydligt visar hur frampartiet arbetar på en hund.

Till toppen

Fler hundböcker (sidan 2)
Sidan utlagd 30/10 2004

Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.