In English
Kontakt
Länkar
Bokutgivning

The Geolinguistic Handbook är en serie böcker som utgavs på eget förlag i sammanlagt 5 upplagor. Den första upplagan, producerad i samarbete med Donald Kenrick, utkom 1983 under namnet WHAT LANGUAGE DO THEY SPEAK? A geolinguistic handbook covering languages, countries and peoples in the whole world .

Den senaste är tryckt i Göteborg 1992 med namnet COUNTRIES, PEOPLES and THEIR LANGUAGES, The Geolinguistic Handbook.
ISBN 91-630-1321-5

Konsten att lära sig språk är det övergripande namnet på en annan bokserie som finns i olika varianter anpassade till olika språk. Den svenska upplagan utkom 1996 på eget förlag och fick namnet Konsten att lära sig språk.
ISBN 91-630-3989-3

Den engelska versionen är kraftigt utvidgad och skrevs tillsammans med Amorey Gethin. Den utgavs 1996 på Intellect Books, Oxford med namnet The Art and Science of Learning Languages.,
ISBN 1-871516-48-X

Den ryska versionen är en översättning av den svenska med några ändringar och tillägg. översättningen och bearbetningen är gjord av den kände språkvetaren D. L. Spivak. Boken utkom på förlaget TESSA i Sankt Petersburg 2001 och namnet på ryska är (transkriberat) Iskusstvo izuchat yazyki.

2013 köpte ett stort estniskt förlag rättigheterna att översätta The Art and Science of Learning Languages till estniska och bearbeta boken för den estniska marknaden. Vi kommer att meddela på hemsidan när denna nya version av Konsten att lära sig språk finns tillgänglig.

Den engelska versionen är slut på förlaget men kan finnas på antikvariat. Av den svenska Konsten att lära sig språk finns några exemplar sparade, som kan köpas via Bokbörsen.

Biografi
Erik Gunnemark avled den 10 april 2007. Han föddes 1917 i Rävlanda, ett stationssamhälle mellan Göteborg och Borås där hans far hade en smidesverkstad. Erik växte upp tillsammans med fem syskon. Hans största intressen var att spela fotboll på somrarna och bandy på vintrarna, men vid sidan om skolarbetet började han också studera språk på egen hand.
Erik Gunnemark/foto
Efter studentexamen och värnpliktstjänstgöring följde studier i engelska, slaviska språk och romanska språk vid Stockholms och Uppsala universitet. Under krigsåren var han flera gånger inkallad till beredskapstjänstgöring. Han har berättat att under en sådan beredskapsperiod blev han uppkallad till kompanichefen som frågade: "är det sant att ni kan tala ryska?" Svaret blev "Ja" och Erik skickades därefter på utbildning till militärtolk. 1943 gifte han sig med Sonja Hermansson, som han träffat medan han bodde i Rävlanda och Sonja i grannsamhället Bollebygd.

Sitt första arbete efter avslutade akademiska studier fick Erik 1944 på Höganäsbolaget, där han arbetade med översättningar och utländsk korrespondens. Därefter arbetade han som korrespondenschef på Scania-Vabis i Södertälje. 1956 startade han tillsammans med en kompanjon en översättningsbyrå i Stockholm och arbetade med denna till 1963. Då sålde han sin andel av firman och övergick till frilansarbete som översättare och lärare. I samband därmed flyttade familjen till Västsverige, närmare bestämt till Stockevik på Tjörn. Erik fick mer tid för resor, språkstudier, språkforskning och författarskap. De sista åren bodde Erik och Sonja i Göteborg.

En vanlig fråga är: Hur många språk kunde Erik Gunnemark? I ett påbörjat manuskript till en bok om polyglotter skrev han år 2003 följande svar på den frågan:

Erik Gunnemark (EVG) kan läsa (=översätta från) 47 språk. EVG kan tala cirka 6 språk flytande och cirka 7 språk ganska bra. Därtill kommer cirka 15 språk som han kan tala på "miniminivå" ("överlevnadsnivå")


Anpassad till
Internet Explorer
upplösning 1024x 768
Dan Gunnemark
Kontakt
Webmaster
logo
Uppdaterad