Denna sida är en del av Kerstin Berminges hemsida


MERITER -
VETENSKAPLIG OCH
PEDAGOGISK VERKSAMHET


Examina & Behörigheter


  • Samhällsvetenskaplig gymnasiekompetens
  • Samhälls-och beteendevetenskaplig filosofie kandidatexamen
  • Filosofie doktor, vetenskapsteori, Göteborgs Universitet
  • Behörighet som sfi-lärare

Teckning

Så har jag gått på lanthushållsskola också,
och lärt mig sköta grisar och höns och att
mjölka kor !


Pedagogisk verksamhet

1968-74 Vikariat som lärare på grundskolan, kortare och längre sådana
1974-78 Lärare i svenska för invandrare
1978-80 Amanuens samt studievägledare och undervisning vid Institutionen för Vetenskapsteori, Göteborgs universitet
1980 Undervisning på gymnasieskola, vårterminen
1980-84 Forskning, avhandlingsarbete, undervisning på Inst. f. Vetenskapsteori
1985-92 Lärare i svenska för i invandrare
1990 - 1996 Undervisning i vetenskapsteori på institutionen för Vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, (tre av åren som studierektor,) samt vid Chalmers Tekniska Högskola och Borås Högskola.
1980 -2007 Föreläst och föreläser om vetenskapsteori och om ”biologi och samhälle” vid olika institutioner och föreningar.

Nästa sida "Rapporter"
Tillbaka till "Akademiska aktiviteter"

Till toppen


Sidan lades ut 22/1 2002
och uppdaterades 9/4 2004

Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.