Denna sida är en del av Kerstin Berminges hemsida

RAPPORTER
och
FORSKNINGSINRIKTNING


I min forskning har jag fokuserat på frågan om hur idéer flyter mellan samhällsvetenskaperna och biologin, i båda riktningarna. Min doktorsavhandling handlade om Konrad Lorenz och Niko Tinbergen: Två etologer. En vetenskapsteoretisk analys av Konrad Lorenz forskarutveckling jämförd med Niko Tinbergens. Rpt- 153 Serie I. Institutionen för Vetenskapsteori, Göteborg. (Institutionen är numer sammanslagen med Institutionen för Idé och lärdomshistoria. Den sammanslagna institutionen går under namnet Idéhistoria och Vetenskapsteori)

Jag har också kritiserat den nya biologismen, tendensen att förklara alla mänskliga beteenden och samhällsskeenden utifrån någon av biologins domäner.


Forskningsrapporter och kompendier

1978 Vetenskaplig utveckling, forskarorganisation och forskarkarriär. Rpt. 104, Serie I, Inst. för Vetenskapsteori, Göteborg, Medförfattare: Sven Andersson
1978 Konrad Lorenz etologi och aggressionsteori, ett fallstudium Rpt. 38, Serie II, Inst. för Vetenskapsteori, Göteborg
1979 Paradigm, kvinnliga forskare och kunskapsproduktion. Anteckningar inför ett seminarium Rpt. 65, Serie II, Inst. för Vetenskapsteori, Göteborg
1980 Könsroller och kvinnoförtryck ur ett etologiskt perspektiv. En vetenskapsteoretisk analys Rpt. 124 Serie I, Inst. för Vetenskapsteori, Göteborg

1988 Två etologer. En vetenskapsteoretisk analys av Konrad Lorenz forskarutveckling jämförd med Niko Tinbergens Avhandling. Rpt. 153, Serie I, Inst. för Vetenskapsteori, Göteborg
1990 Evolutionsepistemologin som vetenskap och ideologi Rpt. 162, Serie I, Inst. för Vetenskapsteori, Göteborg

1992 Biologin som vapen mot kvinnan Rpt. 182, Serie I, Inst. för Vetenskapsteori, Göteborg
1993

En vetenskapshistorisk översikt, K Berminge red. Kurslitteratur. Rpt. 183, Serie I, Inst. för Vetenskapsteori, Göteborg.
1993 Introduktion till Vetenskapsteorin och Forskning om Forskning, K Berminge red. Kurslitteratur. Rpt. 185, Serie I, Inst. för Vetenskapsteori, Göteborg
1996

Biologin som vapen mot kvinnan 0marbetad och utvidgad upplaga. Rpt. 182, Serie I, Inst. för Vetenskapsteori, Göteborg

För beställning av någon av rapporterna:
mailto:bjorklund@hum.gu.se


Teckning

Vetenskapliga artiklar

1992 On the Evolutionary Approach to Theory of Knowledge. Comments on Evolutionary Epistemology New Genres in Science Studies. Papers from the 4 S.EASST Conference, Göteborg 12-15 aug.
1994 Män är polygama, kvinnor är monogama Tvärtanten nr 3.94
1996 Möss, människor och biologer Ord & Bild nr 1.96
1996 Den biologiska determinismens första århundrade (K Berminge & B Borgström) Folkets Historia nr 3-4, 96
1996 Sociobiologin - vår moderna socialdarwinism Folkets Historia nr 3-4, 96Uppsatser presenterade på vetenskapliga konferenser

1992 On the Evolutionary Approach to Theory of Knowledge. Comments on Evolutionary Epistemology New Genres in Science Studies. Papers from the 4 S.EASST Conference, Göteborg 12-15 aug
1994 Evolutionism and Evolutionary Epistemology. Or: The Return of Evolutionism as an Intellectual Trend 4S.EASST Conference in Budapest, aug. 28-31
1995 Social Darwinism - Two Varieties. Or: Interpretations of Darwin’s Theory of Evolution: How the Theory of Evolution can be brought to Correspond to Different Political Ideologies ISHPSSB Conference in Leuven July 12-23
1997 Evolutionism Yesterday and Tomorrow - A New Macro Paradigm Nordic Tag. Arkeologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2.4.97
1998 Culture and the Theory of Evolution the 4th Annual Meeting, European Association of Archeologists, Göteborg Sept. 23-27.98


Teckning
Recensioner

1984 Vattenapan Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 4.84
1995 Nazi Biology and Schools, Änne Bäumer Schleinkofer VEST, nr 3. 95
2002 Kartläggning av forskningslandskapet, Nättidningen ALBA, nr 4, 13 juni 2002, Årgång 6
2002 Räddhågsen debatt om humaniora; Humaniora utan Humanism, Humanism utan Humaniora Nättidningen ALBA, nr 6, 24 okt. 2002, Årgång 6
2003 Idéer om livet, en biologihistoria av Nils Uddenberg, 2003 Nättidningen ALBA, nr 7, 14 dec. 2003, Årgång 7
2003 Forskare på gränsen till utmobbning. Om Guy Heydens bok "Människan i en förändrad värld" Nättidningen ALBA, nr 2, 2005Övriga artiklar

1976 Ska vi chansa på att ekosystemet tål allt? Borås tidning, Debatt, 9 aug.76
1980 Mänsklighetens utveckling - apropå simmande spädbarn Borås Tidning, Kultur, 30 juli
1994 Talet om studentstyrda kurser - en bluff! Göteborgs Universitetstidning nr 1. 11 febr. 1994
1995 Konrad Lorenz var fascist Ordfront Magasin Nr 4.1995.
1997 Att sjukförklara sina kritiker Aftonbladet Kultur 11.2
1997 Sånt gör väl ingen civiliserad människa Aftonbladet Kultur, 23.6
1997 Slarvigt Zaremba Aftonbladet Kultur, 29.8
1998 Om Clinton hade varit apa hade han inte fått komma till Aftonbladet Kultur 5.2
2002 Är människan ett egoistiskt djur? Nättidningen Alba, nr 3, 25.4, årgång 6
2002 Kvinnan, dur eller människa?
Nätbok
Publicerad på nätet av Nättidningen Alba, nr 7
2003 Frisk för att vara sjuk/om lugnande medel Nättidningen Alba, nr 7
2005 Om vetenskapen, djuren och mental kluvenhet eller: En antibiologistisk vetenskapsteoretikers bekännelse. Nättidningen Alba, nr 1, 2005

(Teckningar: Kerstin Berminge)

Till toppenSidan lades ut 22/1 2002
och uppdaterades 12/5 2005


Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.