Denna sida är en del av Kerstin Berminges hemsida

Till Surkarten 2002
Till Surkarten 2003


SURKARTEN 2004
Griniga kommentarer om samhällsfrågor

18/12
Den som är satt i skuld är inte fri

Den som är satt i skuld är ju inte fri enligt en viss statsminister och fd finansminister. Mest synd måste det vara om just denna samma minister eftersom han under året lånat ihop en avsevärd summa till den 12.5-miljonersherrgård han har köpt (enligt egen utsago betalade han inte kontant) och mer tvingas han förstås låna när det ska byggas ett nytt bostadshus till honom och hans fru på tomten.

Nu är han så ofri att han har tvingats ta jägarexamen för att kunna gå ut med bössan och jaga ihop maten åt sig och sin fru, förstår man.

Välsignade är förstås alla de som inte beviljas några lån, för att de inte har arbete, för att de tjänar för lite eller för att de bara har tillfälliga projektanställningar.

Till toppen

7/12
Köttberget

Så har vi då fått en ny finansminister och vi fyrtiotalister, föräldragenerationen, har av nämnde minister döpts till "köttberget", ett berg som nästa generation tydligen helst vill bli av med, det brukar man vilja med köttberg och smörberg och andra berg av den typen! Gulliga barn vi producerade vi fyrtiotalister! Hur i all sin dar bar vi oss åt? Vi som ville dem så väl och slet för dem under så många år.

Min röst får socialdemokraterna aldrig mer! Det här uttalandet var droppen för min del!

Om denne finansminister tänkte till lite skulle han inse att det alltid har varit den arbetande generationen som har försörjt de icke arbetsföra, barn, gamla och sjuka, på ena eller andra sättet. Han skulle inse att det var vi köttberget, som arbetade ihop hans generations försörjning och utbildning när den var barn och ung, som frambringade den generation som blev den första där majoriteten fick högre utbildning än folkskola eller grundskola. Han skulle också inse att vi, köttberget, försörjt vår föräldrageneration då denna pensionerades. Han skulle inse att sedan vi, köttberget, inträdde i förvärvslivet har industri och annan produktion effektiviserats så enormt att det idag krävs avsevärt färre människor för att producera mycket mer nyttigheter än då vi, köttberget, var unga. Han skulle inse att det därmed inte är några större problem för nästa generation att försörja oss fyrtiotalister när vi blir pensionärer, i synnerhet som det finns massor med folk att sätta in i vård och omsorg - om den politiska viljan finns!!! Han skulle inse att utan fyrtiotalisterna hade hans generation inte funnits!

Ja vad i all sin dar satte vi sextiotalisterna till världen för? För att de skulle sticka kniven i ryggen på oss när vi blev gamla?
Vi, köttberget, har uppenbarligen närt ormar vid våra barmar!!


PS: 17/2 2005
Så läser jag på hemsidan Paraplyprojektet/Mot diskriminering - för öppnare arbetsliv, att en professor i sociologi har undersökt problemet med detta s.k. köttberg. Han skriver: Samtidigt som andelen äldre som ska försörjas ökar, minskar andra grupper, till exempel barn och unga. XXX (personens namn på länken ovan) konstaterar att försörjningsbördan endast kommer att öka marginellt. Han ger ett exempel: 1976 var försörjningsbördan för varje person i arbetskraften 2,15 personer. År 2020 kommer den att vara 2,20.slut citat.
Då ska man dessutom ta hänsyn till att det krävs mycket färre personer idag för att producera livsförnödenheter. Så det här larmet om "köttberget" är bara ytterligare ett propagandaknep för att hålla människor konstant oroade och stressade och för att kunna skära ner i den sociala välfärden, dvs. omfördela från de sämre ställda till de rika, utan att folk protesterar.

Till toppen

26/11
Pigdebatten igen

Så har vi då pigdebatten igen. Den kommer mig att tänka på vad min pappa berättade för mig på sextiotalet, då han bodde några år i Brasilien. När han talade om för brasilianarna som han umgicks med, som inte var de fattiga, att man inte hade pigor i Sverige, utbrast dessa: "Men det kan väl inte vara något bra land att bo i!"

Bra för vem är frågan, den fråga som så få ställer sig idag, indoktrinerad i nyliberalism som man är?

Jo, när fattigdomen breder ut sig blir det alltid bättre för de rika, eftersom de då får tillgång till kadrer av människor som är beredda, eller tvingas att arbeta för dem för usla löner och under ohemula förhållanden.
Det var ingen slump att den ekonomiska eliten vill sätta inflationsbekämpningen före bekämningen av arbetslösheten. Det var ingen slump att det var just samma ekonomiska politik som dagens, som mot slutet av 1800-talet fick arbetarna att organisera sig och gå i kamp för sina rättigheter och för att bli anständigt behandlade.
Sorgligt att historiekunskaperna är så usla idag, för att inte tala om hur sorgligt det är att man dövar de fattiga med "lyckopiller" numer. Drogade människor organiserar sig inte, vare sig de drogar sig med illegala medel eller med legala, läkarförskrivna droger.

"Religionen", sade Karl Marx, "är opium för folket" (det var på den tiden opium användes av överklassen, som njutningsmedel och för att lindra dennas existentiella smärta). Levde han idag skulle han säga att "lyckopillren", de antidepressiva medlen, och en total kontroll av människornas tankar via indoktrinerande massmedia, ofarliggör de förtryckta människorna.
Varför inte: Nyliberal propaganda är opium för folket!

Till toppen

27/10
EU-galenskap och hundmat

Här har ett litet slakteri i Västergötland sålt grovmalet slaktavfall som hundmat i 50 år, till alla hundars fromma, men plötsligt får man inte göra det längre. EU tillåter inte att hundar utfodras med den mat de är skapta att äta. Men det finns undantag, jakthundar och draghundar får äta slaktfallet, förutsatt att husse eller matte har skaffat sig ett tillstånd från Jordbruksverket, att de ska få köpa slaktavfallet.
Slakteriet får heller inte sälja våm till vanliga hundägare längre, trots att våm är bland det nyttigaste vi kan ge våra hundar, utan även sådan får endast säljas till jakthundsfolket och draghundsfolket, sedan detta fått vederbörligt tillstånd från Jordbruksverket.

Man tror inte det är sant! Varför ska inte alla hundar ges möjligheten att få ett naturligt och nyttigt foder? Är det torrfoderfabrikanterna som varit framme och lobbat igenom regler som ska garantera att ingen kan ge sina hundar förnuftig mat, att alla hundar ska tvingas leva på deras i många fall undermåliga färdigprodukter?

Här avlönar vi en gigantisk tjänstemannakader nere i Bryssel, som tydligen inte har någon förnuftig sysselsättning eftersom den än ständigt verksam med att skriva ihop korkade regler. EU-tjänstemännen betalas dessutom ohemult höga löner, tagna från EU:s skattebetalare, för att alldeles i onödan fördystra livet även i det lilla för oss EU-innevånare.

Så mycket var alltså löftet om att besluten skulle fattas så nära dem som berörs av dem som möjligt, värt, det löfte vi alla fick inför EU-omröstningen.

Till toppen

5/8
Ökad säkerhet - mer våld

Våldet blir allt grövre klagar man! Fängelserna har rena svängdörrar gnäller man! Just nu förfasar man sig över interner som fritas med hjälp utifrån och med hjälp av vapen.
Ingen påpekar att detta är den självklara och oundvikliga konsekvensen av ökad säkerhet, att man gör det allt svårare för de kriminella att få tag i pengar eller att rymma från anstalter.

Fram till sextiotalet kunde knarkare och småkriminella få tag i pengar genom att spränga kassaskåp och förfalska postanvisningar, så täppte man till de hålen. Då kunde de plundra bankernas depostionsboxar, varvid bankerna monterade in en funktion i boxarna som missfärgade sedlarna om någon försökte komma åt dessa på illegal väg etc.
För varje hål man täppt till har personvåldet tilltagit istället, och kriminaliteten blivit allt råare, eftersom det till slut bara finns rån och attacker på enskilda personer kvar som möjlighet att komma åt pengar illegalt.
Nu kan man exempelvis inte stjäla en modern bil längre eftersom bilarna är försedda med elektroniska lås. Vad kommer att hända. Jo, biltjuvarna kommer att råna människor på deras bilnyckar, eller börja göra som i USA, sticka in en pistol eller en kniv genom bilrutan vid ett stopp, och begära att föraren lämnar över bilen. I värsta fall får föraren en kniv mellan revbenen dessutom.

Med de allt säkrare fängelserna, och med de allt längre och hårdare straffen kommer fritagningar under vapenhot att tillta. Visserligen får vi färre rymningar, vilket vi faktiskt har fått, fast massmedia glömmer att påpeka detta, men de som ändå genomförs kommer att genomföras med att allt råare och vidrigare metoder.

Medan de rikare och eliternas säkerhet blir större, bankernas, postens, företagens, försäkringsbolagens, blir vanliga människors tillvaro allt osäkrare. Ensamma biträden i bensinamackar rånas och får men för livet. Vanliga människor råkar ut får rått våld som ibland kostar dem livet, ibland bara ger dem ett livslångt trauma.

Detta är ingen oundviklig "utveckling". Det handlar om politik och om samhälleliga ageranden - ageranden som egentligen är vanvettiga - åtminstone om man anser att alla människor ska kunna känna trygghet och leva normala liv! MASSMEDIAS SKULD ÄR STOR TILL ATT ALLTFLER MÄNNISKOR DRABBAS AV OPROVOCERAT VåLD!!! Det är i dessa det skriks i högan sky, det är i dessa ropen på hårdare tag skallar, och det är massmedia som driver politikerna framför sig!

Vi ska kanske tänka oss för innan vi gapar om hårdare tag och större säkerhet, för i slutänden resulterar åtgärder för att förhindra brott i att brotten blir allt värre och allt råare och drabbar enskilda allt hårdare. Är detta vad vi önskar?

Till toppen

2/6
Svenska fredsstyrkor!!

Visst är det fantastiskt (bortsett från att det inte alls skulle ske som en konsekvens av inträdet i EU, enligt enhälliga löften från EU-entusiastika politiker) att vi nu skrotar neutraliteten och blir en del av de andra EU-ländernas militärmakter, och därmed indirekt eller direkt också kommer att ingå i NATO. Det har ju onekligen verkat lite harigt det där att vi i Sverige inte har deltagit i de imperialistiska projekten, de som de stora Västmakterna så modigt och solidariskt ägnat sig åt de senaste 250 åren. Men nu när dessa projekt liksom åter tar fart får vi äntligen upprätta vår heder igen, jag menar den där från fornstora dar, då ärat Sveriges namn flög över jorden!

Det finns inga direkta hot mot Sverige idag sedan det kalla kriget tog slut hävdar man, i suverän insiktslöshet, och det utgör argument för att "lägga om svenskt försvar" till att bestå av fredsbevarande insatsstyrkor som snabbt kan sättas in där sådana behövs - och utan FN:s inblandning.

Jag erinrar mig en heroisk tysk ledare som också kämpade för freden, ihärdigt och uthålligt. Men så blev hans land överraskande och illvilligt överfallet av Polen och när han sände militär dit för att försvara sitt lands frihet och freden, ja då hade England den dåliga smaken att förklara landet krig. Andra världskriget var med andra ord också ett resultat av ivriga fredssträvanden från Tysklands sida - åtminstone var det vad tyskarna fick höra, dag ut och dag in, ända tills de trodde på det.

Jag erinrar mig en stor stat i öster, som också bestod av småstater där man kunde använda den ena statens invånare för att slå ner uppror i den andra. Det var en stat som hade en, på papperet, mer demokratisk författning än EU (fast den fungerade förstås inte ett dugg demokratiskt - den heller!).

Jag erinrar mig att Kol- och Stålunionen framför allt hade ett syfte, att säkra kapitalägarnas intressen, (de fick ju se sina tillgångar förstörda under andra världskriget,) att se till att varken valda politiker eller väljare, folken (de där som kunde tänkas göra revolutioner för att de svalt och for illa,) hotade deras ekonomiska intressen. Ett fredsprojekt, jovisst, frågan är bara för vem det är ett sådant?

Kan man bara prata och lura in människorna i makteliternas paradis (och det kan man, ja har man redan lyckats med), så kommer ingen att protestera i framtiden och om några ändå gör det någonstans, ja då har man ju redan organiserat effektiva "fredsbevarande styrkor", styrkor som kan sättas in var som helst där de stora företagens och makteliternas intressen hotas. (Det är inte ett dugg svårt, visar ju ett aktuellt exempel, att inbilla folk att de ställer upp och dödar oskyldiga för fredens och demokratins sak. Rekommenderas till läsning här: Alex Caryes bok "Taking the Risk out of Democracy".) Portugiser mot svenskar, polacker mot protesterande belgare. Det är alltid enklare att sätta in folk från andra etniska grupper att stävja upprorsungar än att sätta in soldater ur den egna befolkningen.

Allmän värnplikt är ju gammalmodigt dessutom och fyller inte alls den funktion som dagens europeiska samhälle kräver, som Kol - och Stålunionens Europa behöver, så vi står uppenbarligen inför en omstrukturering av den delen av "vårt" försvar också, där man ersätter allmän värnplikt med förhyrda soldater istället. Det kommer inte att bli svårt att få fram sådana. Där en stor del av befolkningen har bestulits möjligheterna att försörja sig brukar det gå lätt att värva legosoldater. Så har det alltid varit och så är det i det stora landet i väster. Systemet med legosoldater har ju dessutom fördelen att man skickar ut de sämst ställda som kanonmat och det gör ju inget för de är ju inte till någon annan nytta i alla fall! Det var ingen slump att man slopade den allmänna värnplikten i frihetens stamort på jorden efter Vietnamkriget!!

Så hurra för vårt nya militära system och för våra energiska fredssträvanden! Det var ju lite skämmigt att vi så fegt stod utanför andra världskriget (fast då det begav sig var det ju i början inte så helt klart på vilken sida man skulle ställa upp med det svenska modet, på det fredssträvande tyska folkets sida eller på den andra sidan, det lutade väl mest åt tyskarnas sida de första åren, åtminstone från svenskt militärt håll och från överklassens och storföretagarnas sida,) och många av oss hade ju sluppit uppleva det som sker just nu, den exempellösa rivningen av välfärden för de många, om Sverige hade kastat sig in den tidens fredssträvanden. Många svenskars fäder hade inte överlevt ett modigare agerande från Svensk sida förra gången det begav sig och därmed hade många av oss aldrig kommit till. Och nu ska vi alltså äntligen få visa vårt urgamla mod igen!! Visst är det fantastiskt, äntligen befrias vi från en snart tvåhundraårig hämsko på vår nedärvda storhet. Tänk att i likhet med det stora landet i väster och dess vasaller, få vara med och skapa fred och demokrati lite här och där i världen - utan iblandning av FN som sagt!

Till toppen

22/3
Lata svenskar och flitiga invandrare!

Makthavare, de politiska såväl som de ekonomiska, försitter numer inte en chans att, direkt eller indirekt, förklara för oss vanliga dödliga att vi är lata, slöa och skurkaktiga - att vi jobbar svart allihop och sjukskriver oss trots att vi inte är sjuka. Vi svenskar är tydligen, enligt dessa eliter, ett osedvanligt uselt släkte till skillnad från ex. balter och polacker. Dessa, förklarar samma eliter för oss, när övergångsbestämmelser kommer på tal, kommer definitivt inte att utnyttja våra sociala förmåner när de får möjligheter att arbeta i Sverige utan speciella tillstånd, utan de kommer hit enbart för att de brinner av iver att få arbeta och göra en kraftfull insats för svenskt näringsliv, för att bidra till svensk tillväxt och därmed till allas vår välfärd.

Liknar inte de här uttalandena, tillsammantagna, diskriminering av svenskar (vad man nu menar med sådana)?

Är vi svenskar (eller vi i Sverige födda) verkligen så mycket mer kriminella, så mycket latare, så mycket arbetsovilligare och så mycket mer benägna att utnyttja de sociala förmånerna hellre än göra rätt för oss, än balter och polacker?

OBS: Detta undrat utan att uttrycka någon som helst åsikt om vi ska ha övergångsregler eller inte!

Till toppen

12/3
Statsministern och pensionärerna

Läser just i tidningen att statsministern har gått ut och klagat över att pensionärerna sparar sina pengar istället för att konsumera för dem och att de därmed inte medverkar till bättre efterfrågan och bättre konjunktur i landet, som yngre människor gör eftersom de konsumerar mera.

- Man häpnar och skräms!

Häpnar därför att man undrar hur den person är utrustad i huvudet som inte förstår om pensionärer sparar idag - när åldringarna själva måste betala alltmer av den hjälp de behöver, eller den sjukvård de är i behov av och när de ständigt får höra att samhället inte kommer att ha råd med dem framöver. Varje förnuftig pensionär inser förstås att han/hon måste spara till kommande och sannolikt ökande vårdbehov. Vem hade räknat med andra reaktioner från pensionärerna med den propaganda man bedrivit mot dem de senaste fem åren?

Skräms därför att man misstänker att statsministern därmed annonserar försämrade pensioner till pensionärerna, (samtidigt som man skär ytterligare på hjälpen till dem,) för att istället förse andra grupper med mer pengar, de där som enligt hans förmenande konsumerar mer och därför är nyttigare för samhället.

Cynismen är total. Den nya socialdemokratin avslöjar sig som vårt nya inhumanitetsparti, partiet som totalt glömt sin historia och vad det en gång stod för.

Det finns nämligen ett säkert sätt att få pensionärerna att konsumera mera! Det är att ge dem fler förmåner, dels behöver man då anställa fler inom offentlig sektor, som kan betala skatt och konsumera mera, dels känner sig pensionärerna tryggare och vågar därmed konsumera mera privat dessutom.

Annars är det ju roande - kanske (!) att se hur statsministern plötsligt byter teoretisk skjorta. När han anklagar pensionärerna för att inte konsumera mera är han plötsligt keynesian, annars har han ju varit en god nyliberal under sådär en 10 år, när han talat om att samhället inte har råd med pensionärerna framöver och när han gått fram som en ångvält över offentlig sektor med sparpaket och neddragningar - som lett till att offentlig sektor idag tar mindre andel av BNP än för 15 år sedan.

Till toppen

7/3
Om pensioner igen

Våra politiker och de styrande ekonomiska eliterna gör allt de kan för att lura oss och bluddra bort korten för oss. De har en enorm propagandaapparat till sitt förfogande för detta ändamål.

Å ena sidan hävdas att det snart kommer att bli allt tyngre för de allt färre yrkesverksamma att försörja stora delar av befolkningen, de som är arbetslösa eller inte arbetsföra av någon anledning. I det här fallet erkänner man att pensioner (eller sjukersättningar etc.) inte alls handlar om hur mycket pengar var och en av oss har betalat in till våra pensioner/sjukkassan under våra aktiva år, utan om hur landets ekonomi (egentligen och framför allt om landets ekonomiska politik,) ser ut den dag vi blir sjuka eller gamla.

Å andra sidan låtsas man som om pensionerna tryggas för den som ser till att spara privat till sin pension och att detta befriar samhället från betungande utgifter, som om de privata pensionsbolagen skulle lägga inbetalda pengar i kassavalvet för att börja betala ut dem den dag de inbetalande (pensionsspararna) ska ha ut sina pensioner. Detta är ingenting annat än ren lögn och det är det första påståendet som faktiskt gäller: Vad man kan betala ut i pension till folk, privatfinansierad eller statligt finansierad, beror på hur landets ekonomi (ekonomiska politik) ser ut den dagen spararna blir sjuka eller når pensionsåldern.

Det har alltid varit de yrkesverksamma som har försörjt barn, sjuka och gamla, var sig man gjort det privat, inom familjen, eller kollektivt, via statlig skatt och pensionssparande eller via privata sjuk- och pensionsförsäkringar. Så kommer det att förbli - såvida man inte börjar låta barn, sjuka och åldringar svälta ihjäl. Det handlar bara om olika sätt att organisera försörjningen av dessa grupper. När staten står för omfördelningen behöver man inte ha någon profit med i sammanhanget, privata företag däremot vill dra in så mycket som möjligt till aktieägare, men idag främst till direktörer och styrelseledamöter vad det verkar. Privat finansiering av dessa nyttigheter, via försäkringsbolag och privata pensionsfonder handlar alltså i första hand om att sno spararna på så mycket pengar som möjligt - just idag!

Inte alls svårt att se i vilkas intresse det ligger att dessa självklara och oundvikliga samband inte avslöjas och diskuteras?

Till toppen

6/3
Apropå dagens oro över hur allt färre personer ska klara av att försörja allt fler gamlingar framöver.


Två bönder diskuterar framtidsutredningens senaste rapport. Året var 1932 och jordbruket sysselsatte c:a 40% av befolkningen:

- Har du hört, di säger på radion att år 2000 kommer bara sådär en 1,5% av befolkningen att arbeta med jordbruk.
- Jo jag hörde. Di kan ju inte va' riktigt kloka. Hur ska det då gå o förse hela befölkninga med brö' o potäter?

PS: Som sagt, ju färre personer som behövs för produktionen av livsförnödenheter och varor, ju fler kan man sätta in i produktion av tjänster, ju mer kan vi börja ta hand om varandra istället - förutsatt förstås att man för en politik som går ut på att alla ska få del av samhällets produktion av varor och av tjänster, inte som nu envisas med att föra den på sikt fullkomligt förödande politik som går ut på att hela vinsten hamnar i fickorna på några få personer.

Till toppen

22/2
Här går det undan.
Krisen börjar redan ta form!

De styrande låter inget gräs gro under fötterna. Nu har vi redan fått höra de första varningsorden i radionyheterna. "STATSSKULDEN har börjat öka" och hotar nu att bli oroande stor. Svenska folkets skuld till svenska folket får åter tjäna som det svarta molnet, den onda ande som svävar över oss, den som ska få oss att utan knot acceptera fler försämringar i den gemensamma sektorn, vård, skola och omsorg! Den som ska få oss att acceptera försämrad sjukersättning, sänkt arbetslöshetsstöd och höjd pensionsålder. Den som kommer att köra fler och fler kvinnor tillbaka till hemmet, till privat och obetald vård av barn, sjuka och gamla.

Det här är bara är början, spår jag!

Till toppen

9/2
Kungliga yttranden och övergångsbestämmelser


En viss skandinavisk kung har just hävdat att Brunei är det mest öppna samhälle han kan tänka sig! För fursten i Brunei får vi väl anta - så olika kan perspektiven vara.

Så har en viss statsminister förklarat det man misstänkte skulle komma: Övergångsbestämmelserna, för de nya medlemsstaternas befolkningar att få komma hit och arbeta, handlar om tid för genomförandet av den nya sämsta gemensamma nämnaren (i EU), att regeringen måste få tid att skära kraftigt i vårt trygghetssystem, så att "vi kan tillämpa samma bestämmelser för alla som arbetar i landet (och så att det inte är någon idé för balter och polacker att försöka komma hit och leva på vår välfärd! (Utryckt som oron för "social turism", ett uttryck som fiskar i mycket grumliga vatten!).

Detta förebådar en stor och mycket allvarlig kris de närmaste åren, som måste lösas med häftiga nedskärningar i trygghetssystemen (det som finns kvar av dem). "Krismedvetande" är ju vad man numer skapar hos befolkningen, för att få denna att utan knorr avstå från alltmer av det välfärdssystemet har haft att erbjuda, sjukvård, social/ekonomisk grundtrygghet och pensioner som går att leva på.

Vilka är det som ska avstå? De som redan har det sämst förstås, barnen, de sjuka och de gamla och inte minst, de ensamstående mödrarna.

PS: Jag tänker inte rösta i EU-valet den här gången heller. Har inte någon som helst lust att delta i ett skendemokratiskt spel!

Till toppen

5/2
Vi är endera för lata eller för gamla

OECD förklarar idag, enligt ekonomiekot, att Sverige måste sänka ersättningarna i de sociala systemen.

Jag har sagt det tidigare: I början av 70-talet fick en viss nyliberal ekonom det då nyinrättade ekonomipriset. Ett av hans mer geniala förslag var att stater bör skapa krismedvetande hos sina befolkningar, eftersom det är enda sättet att få folk att acceptera att man skär ner den offentliga sektorn. Sedan dess har vi "upplevt den ena krisen efter den andra", med ty åtföljande nedskärningar i offentlig sektor, alltmedan BNP ökat och landet som helhet har blivit rikare och rikare.
Nu kan vi således förvänta oss att hetsjakten från politiker och massmedia, på sjuka, gamla och arbetslösa intensifieras, så att alla förstår att dessa grupper måste kontrolleras noggrannare och pressas mer eftersom de är alldeles för dyra och alldeles för lata och slöa och eftersom de dessutom ständigt missbrukar de sociala bidragen. Nu ska alla acceptera att man skär ner på de ekonomiska hjälpsystemen, sjukersättning, arbetslöshetsunderstöd och sociala bidrag av andra slag (det kallas på nysvenska för att "värna om välfärden" fast det i själva verket är en del av planen för att åstadkomma den för hela EU gemensamma sämsta nämnaren) och alla ska dessutom leva i ständig skräck att själva bli sjuka, arbetslösa eller gamla (ger en lysande marknad för antidepressiva, satsa era pengar, ni som fortfarande har sådana, i aktier i det medicinindustriella komplexet).

Socialdemokratin har förvisso förändrat sin människosyn ordentligt sedan partiet skapades för att verka för att även vanliga människor skulle kunna leva drägliga liv och för ökad jämlikhet. Den människosyn man numer håller sig med är till förvillelse lik den som partigrundarna vände sig emot för omkring 125 år sedan. Så idag anser även socialdemokratiska partiets företrädare att vanliga människor är dumma, lata, slöa och genetiskt undermåliga. Det kan inte kallas för annat än en "total intellektuell kollaps".

Fast de kanske har rätt? Hur ska man annars förklara att inte hela Svenska folket reser sig och protesterar?

Till toppen

2/2
Sänkt skatt för de allra rikaste

Nu måste vi sänka skatten för de rika så att de satsar sina pengar hemma i Sverige stället för att gömma undan dem utomlands, säger våra socialdemokratiska politiker och deras språkrör i tidningen AB, i suveräna anfall av hjärnsläpp.

Varför ska man tro att de satsar sina pengar i jobbskapande företag i Sverige bara de slipper förmögenhetsskatt. Sverige har ju redan idag en av världens mest förmånliga företagsbeskattningar, så varför har de rika inte satsat sina pengar i företag i Sverige redan? Det hade ju varit ett bra sätt för dem att betala mindre skatt och att bidra mindre till de samhälleliga nyttigheterna, som skola, vård, omsorg och infrastruktur, som de själva nyttjar dagligen. (Jag föreslår att de inte är kompetenta att skapa jobbskapande företag. Den enda kompetens de äger är kompetensen att sno åt sig av andras pengar och leta rätt på bra utländska skatteparadis.)

Det kan ju i och för sig vara trevligt om de stenrika sätter in sina pengar i svenska banker, de där bankerna som svenska skattebetalare räddade för drygt tio år sedan, och att dessa tjänar ännu mer, ja ohemult mycket mer pengar (de kan dela ut högre bonusar till sina direktörer då) men blir det fler arbetstillfällen av det?

Det är bara att begråta att vår socialdemokratiska regering just nu ihärdigt arbetar för att gynna uppkomsten av ett nytt frälse, skattebefriade stormrika jordägare. (Vi hörde just att det var i gods och stora jordbruksfastigheter de rika satsar sina pengar idag, om de inte placerar dem i Lichtenstein.) Slipper de rika dessutom och inom en snar framtid, som också annonseras idag, arvsskatt, så kan deras avkommor och avkommors avkommor leva som furstar på förfädernas fallskärmar och bonusar i många hundra år framöver.

Om man nu envisas med att hävda att dagens bonussamlande direktörer är oumbärliga för svenskt näringsliv (det näringsliv som de har slaktat och fått fantasibonusar för att förstöra), och därför värda fantasibelöningar, så kan detta ändå knappast sägas om deras ännu icke vuxna barn eller barnbarn, än mindre om deras ofödda barnbarnsbarnbarn. Vad har nu barn och barnbarn osv, osv, osv, gjort för viktiga insatser för eller emot samhället för att ha gjort sig förtjänta av dessa skattebefriade fantasiförmögenheter undrar man?

Till toppen

23/1
Om riksbanken, politikerna och räntan

Man upphör alrig att häpna över ekonomers oförmåga att tänka en enda klar tanke. Just nu lyssnar jag till radions efterträdare till Ekonomiska klubben (med samma ekonomiexperter som tidigare förstås, med undantag av den som blev ny riksbankschef nyligen, och intervjuaren, som bytts ut). Dessa experter förklarar för lyssnarna att det viktigaste är att riksbanken inte lyssnar till statsministerns uttalande om att räntan borde sänkas.
- Varför då, undrar man förstås?
- Jo, förklarar en av experterna, riksbankens åtgärder får ändå inte någon effekt förrän om två år!!!!

Jaha ja, om två år, och om riksbankens åtgärder inte får effekt förrän två år efter besluten och eftersom ingen enda människa vet hur det ekonomiska läget ser ut då, kan man ju lika gärna ersätta de beslutande på riksbanken med en tärning!

Men, får vi lyssnare så veta, det allra viktigaste är att riksbanken beslutar självständigt och inte bryr sig om vad politikerna anser eller önskar om räntan och att man undviker inflation.

Jag känner alltmer att jag lever i dårarnas paradis.

Till toppen

8/1
Vadå: EMU-omröstning!!

Vi hade en EMU-omröstning - eller minns jag fel, som fick klar majoritet för NEJ till EMU. Ändå fortsätter regeringen att anpassa oss till EMU, genom att skära ner i offentlig sektor och fortsätta rivningen av välfärdssamhället, allt för att leva upp till EMU:s konvergenskrav, de där som varken Tyskland eller Frankrike behöver bry sig om!! Dessutom har EU-kommissionen mage att kritisera Sverige för att vi inte skär ner och river tillräckligt snabbt!

Man skulle ju kunna dra slutsatsen, utifrån omröstningsresultatet, som att svenska folket inte vill ha den ekonomiska politik som förs inom EU och att Sverige därför inte ska anpassa sig till denna politik, istället för att betrakta omröstningsresultatet som bevis på svenska folkets dumhet och okunnighet.

Dock - vi ser ju alla numer ganska klart vilka som tjänar på dagens ekonomiska politik!!!

Folkförakt på alla de höga nivåerna alltså - både från den svenska politiska elitens sida och EU-elitens. För att inte tala om föraktet för DEMOKRATI! Sverige ska med i EMU, sedan må svenska folket tycka vad det vill!

Till toppen Sidan påbörjades 8/1 04

Sidan är försedd med en osynlig
räknare som använder sig av cookies.
Klicka här för mer information.
Innehåll
18/12.04: Den som är satt i skuld är inte fri
7/12.04: Köttberget
26/11.04: Pigdebatten igen
27/10.04: EU-galenskap och hundmat
5/8.04: Ökad säkerhet - mer våld
2/6.04: Svenska fredsstyrkor!!
22/3.04: Lata svenskar / flitiga invandrare
12/3.04: Statsministern och pensionärerna
7/3.04: Om pensioner igen
6/3.04: Det där med försörjning
22/2.04: Krisen börjar redan ta form
9/2.04: Kungliga yttranden och övergångsbestämmelser
5/2.04: Vi är endera för lata eller för gamla
2/2.04: Sänkt skatt för de rikaste
23/1.04: Riksbanken, politikerna och räntan
8/1: Vadå: EMU-omröstning!!