Kvinnan - Djur eller människa?"
en nätbok frän nättidningen alba
av Kerstin Berminge
(FD/vetenskapsteori)

Denna sida i helt/nytt fönster

Innehållsförteckning
Contents

Förord

1 En kort historik

2: Dagens antifeministiska biologism

3: Biologismen och vad vetenskapen kan säga oss

4: Det sociobiologiska perspektivet

5: Gener, genkopior och procentsatser

6: Ett djur bland alla andra!

7: Evolutionismen

8: Mänsklighetens utveckling - mannens utveckling

9: Hjälplöshet och stora hjärnor

10: Om två kvinnliga forskares erfarenheter

11: Langurer, barnamord och genförmering

12: Barnamord och hemliga ägglossningar

13: Sociobiologin, föräldrar och barn

14: Parförhållande eller haremssystem?

15: Evolutionism och kvinnomisshandel

16: Evolutionspsykologin och gubbsjukan

17: Horor och madonnor

18: Kvinnliga perioder och manliga hormonstormar

19: Aggression, krig och fred - arv eller miljö

20:Aggression och egoism - en vetenskaplig begreppsförvirring

21: Djurfilmer som politisk propaganda

22: Kvinnlig inaktivitet - manlig aktivitet

23: Två biologistiska filmer

24: Slutkommentarer


Litteraturlista

 


Nästa: Kapitel 1Sidan har en osynlig statistikförare
som använder sig av cookies.
Ytterligare information