logo

Länk till Nya Motvallsbloggen

Cookies

Kerstin Berminges blogg om
samhällsfrågor, politik och filosofi

Augusti 2005, sidan 2 (3, 1)

Om mig


Föregående sida

22/8 klockan 13.30
Biverkningar av SSRI: Utomlands rör det på sig
Både i USA och England diskuteras den ohejdade förskrivningen av SSRI, (antidepressiva) och antipsykotiska mediciner, mer intensivt än i Sverige. Alltfler talar om de biverkningar som somliga drabbas av, om hur läkemedelsföretagen förtiger vad de vet om den saken och om hur de är mer intresserade av att skapa nya "sjukdomar" att medicinera samt om hur de satsar mer pengar på marknadsföring av sina preparat än på forskning. Det delas också ut skadestånd till drabbade utomlands.

I Sverige är det förvånansvärt tyst om saken fortfarande. Det är inte utan att man får en känsla av att man lever i ett lite efterblivet land där några få personer bestämmer agendan och dit nya insikter och kunskaper inte når. Det brukar ibland hävdas att Sverige är en ankdamm, i somliga fall, som detta, liknar vårt land mer en balja för plastankor! Här ökar förskrivningen av de här medlen lavinartat, inte minst till barn och ungdomar, som medicinerna aldrig provats ut för.

I Times online (skriv in Seroxat i sökfunktionen, också promazine) får vi bland annat läsa om det fenomen man anat förekommer även här, hur vissa läkare "luras" att tro att de är med i forskningsprojekt som läkemedelsförtagen företar sig, och hur de under denna beteckning betalas för att förskriva vissa preparat till sina patienter. Patienterna informeras inte om vad som försiggår, de är inte frivilligt med i några forskningsprojekt. Detta förfarande skriver man, har inte uppmärksammats på det sätt som borde ha skett. Ja man går så långt som till att hävda att läkare som deltar i sådan här verksamhet "prostituerar sig". Skälet till att myndigheterna (regeringar) inte ingriper, säger man, är att man värnar om företagens finansiella situation och om sysselsättningen!

Vi borde omedelbart kräva att det inte ska vara samma myndighet som godkänner och sedan utvärderar mediciner. De personer som godkänt ett preparat kan inte förväntas vara pigga på att acceptera att de godkände ett preparat som har alltför många skadliga biverkningar!

Gå in på nedanstående sidor och läs:
worstpills.org
www.april.org.uk

Vi borde också ha möjligheter för patienter att anmäla biverkningar, eftersom läkare ofta vägrar att ta patienter som klagar på sådana på allvar och därför givetvis inte rapporterar in de biverkningar som många faktiskt upplever:
Vi borde alltså ha en sådan här sida även i Sverige:
yellowcard.gov.uk

OBS! Det är livsfarligt att sluta abrupt med SSRI och Benso. Vill man sluta äta dessa medel ska man se till att få sakkunnig hjälp med den saken (vilket inte är så enkelt eftersom läkare inte erkänner problemet). Medlen måste trappas ner oerhört långsamt! Gå exempelvis in på Kilens hemsida för att få mer information om den här saken.


Fler länkar om området:
An Open Letter to U.S FDA....
SSRI Protest - Activists Fed Up With FDA
Kommentera


Kommentar:

Har man dessutom kommit in i "systemet", tenderar läkare till synes att oreflekterat skriva ut nya recept - utan att kräva att få träffa patienten. En vän till mig har gått på Zoloft i minst fem år, och han menar att han inte skulle kunna leva ett normalt liv utan dem. Nu menar jag inte att det inte skulle kunna vara bra med serotoninhöjare; troligtvis har de hjälpt många. Men de får inte skrivas ut lika lättvindigt som vore det godis.
Ulrika
23/8 klockan 11.02


Kommentera


Svar:
Visst, ingen uppföljning, inga kontroller av eventuella biverkningar etc. Det allra värsta är ju att ganska många, som mått dåligt av preparaten, fått doserna höjda, därför att de enligt läkare (som gått på läkemedelsförtagens lögner) inte ger några biverkningar. När inte det hjälpt, patienten har blivit ännu sämre, har läkare lagt till fler preparat, så många människor står på flera preparat samtidigt, inte sällan både SSRI-preparat och Benso samtidigt.

Jag har sett människor som gått på de här preparaten ganska länge, och som tyckt att de mår bra av dem men som blivit dåliga av dem så småningom. Inte sällan leder de till personlighetsförändringar efter en tid, som gör att bekantskapskretsen drar sig undan till slut, att de preparatberoende blir mobbade på sina arbetsplatser etc. Så slutar de så småningom som vrak, med både kroppsliga och mentala problem av mycket allvarlig art, som social fobi ex.

Det ruskiga är att människorna inte förstår varför somliga SSRI-ätande personer plötsligt börjar bete sig konstigt, lovar en massa på arbetsplatsen ex. men genomför det aldrig, inte ser problem och därför inte anser att åtgärder behöver vidtas, börjar bete sig desorienterat eller blir social okänsliga på arbetsplatsen. Arbetskamrater börjar därför mobba dem till slut, för att de anser att personen ifråga är hopplös att ha med att göra. Då blir det mer piller, så sjukskrivning för den drabbade och slutligen förtidspensionering och social isolering.

Och som sagt, man börjar tala om detta utomlands, men än så länge är det bara de mer spektakulära biverkningarna som tas upp, som självmord bland ungdomar som börjat äta SSRI ex. Preparaten ställer emellertid till med mycket mer mänskliga tragedier än så.
Kerstin
23/8 klockan 12.25

Kommentera


Kommentar:

Sen kommentar, men jag tror att du är inne på rätt linje.

"Antidepressiva preparat skadliga för barn Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA rekommenderar inte att så kallade SSRI-preparat mot depressioner ges till barn och ungdomar. Denna typ av läkemedel har varit omdiskuterade efter ett larm från Storbritannien att barn och unga som behandlats med SSRI-preparat fick en ökad självmordsbenägenhet. Den europeiska läkemedelsnämnden kom efter kliniska studier av preparaten fram till att självmordsförsök, självmordstankar och aggressivt beteende är vanligare hos barn och unga som vid försök tagit SSRI-preparat, än hos dem som fick placebo. Om denna läkemedelstyp ändå måste ges till unga rekommenderar EMEA en gradvis nedtrappning av medicineringen och noggrann uppföljning av patienten. Källa: Västerbottens-Kurirens nätupplaga, 050426"

Sedan tror jag att statistiken kan vara lite missvisande. Själmordsförsök bland unga var inget som diskuterades när jag var ung. Men var mycket vanligt ändå. Kom alla försök ens med i några register eller i någon statistik?
Annica
23/8 klockan 17.19


Kommentera


Svar:
Som du säger, man talade inte så mycket om självmord när vi var unga, men det förekom då också förstås. Vi förde ganska bra statistik över sådana här i Sverige, till skillnad från många andra länder, varför Sverige ansågs vara hårt drabbat av självmord på 50-talet exempelvis.

Förskrivningen av SSRI till barn och ungdomar har närmast exploderat i Sverige de senaste fem åren och vad jag förstår ökar den fortfarande, trots att riskerna för barn och ungdomar diskuterats i England i flera år vid det här lagt!
Kerstin
23/8 klockan 20.40

Kommentera


Till toppen

20/8 klockan 13.15
Sätta barn i fängelse?
Nu föreslår folkpartiet, efter mönster från idealstaterna USA och England, att barn under 15 år ska kunna ställas inför domstol och dömas. Föreslaget tycks innebära att till och med tioåringar kan åtalas och dömas, ja kanske ännu yngre barn. Men, menar en av folkpartiets talesmän och förespråkare för lagen på Ekot idag, socialförvaltningen får förstås tillämpa lagen med förnuft.

Så föreslås alltå ännu en lag som handlar om att överföra makt till lägre tjänstemän, som innebär att totalt godtycke kan tillämpas. Man kan inte förutsätta välvillig tillämpning av den här typen av lagar , som sagt, lagar ska inte vara sådana att de tillåter alltför mycket godtycke från tillämpande tjänstemän eftersom det då alltid kommer att förekomma fall där tillämpningen blir rent absurd.

Det finns tydligen inget förnuft alls kvar inom folkpartiet? Men en effektiv ersättare till Ny Demokrati har partiet förvisso blivit.

PS: 13.30: Lyssnar just på folkpartiledaren i radions intervju. Det ovan nämnda lagföreslaget handlar tydligen bara om att domstolar ska bedöma om ett barn är skyldigt till något kriminellt eller inte, medan det sedan är de sociala myndigheterna som ska avgöra påföljderna. Det ska öka rättssäkerheten menar folkpartiledaren, för detta är en lag, menar han vidare, som behövs eftersom ärenden med barn som begår brott bara blir liggande i mappar på socialkontoren.

Jaha? Hur ska den lag, som han nu föreslår, förhindra att fallen blir liggande i mappar hos sociala myndigheter efter domstolsförfarandet?

Kommentera


Kommentar:

Jag hajjar ingenting. Förstår inte (fp) att de uppfattas som Nationalsocialister genom sina direkt folkfientliga förslag?

Egentligen så tror jag det, likaså tror jag att det är avsikten.. Har skrivit om det här men det kluriga är var "riktiga" folkpartister nu ska lägga sin röst. De kan ju knappast rösta på ett parti som är rent invandrarfientligt..
Jinge
20/8 klockan 13.22


Kommentera


Svar:
Handlar väl om att fiska upp de verkligt otäcka rösterna, varifrån skulle annars ett liberalt parti få fler röster idag. Själva ordet "liberal" börjar ju bli allmänt illa sett pga den ekonomiska politik som förs idag och pga effekterna av den.
Kerstin
20/8 klockan 13.40

Kommentera


Kommentar:

Nu har jag alltid sett Folkpartiet som en anomali.

Ett parti bestående av i bästa fall två flyglar - liberaler och frikyrkliga - och i värsta fall av blotta klyftan dem emellan...

Det uppstod i en gemensam aversion mot Tronen, Altaret och Penningpåsen, symboliserade av dåvarande Ärkebiskopen Anton Nicklas Sundberg, som hade krönt (och umgicks med) Kung Oscar, var Sveriges tredje längsta ärkebiskop och därtill ledande 1:a kammarpolitiker (det var Faster Clara som höll i penningpåsen).

Men Onkel Sundberg dog år 1900 och det är nog på tiden att Folkpartiet blir något eget och inte bara en negation...

Fast något annat än det vi ser hade jag nog hoppats på.
Göran Koch-Swahne
20/8 klockan 13.52


Kommentera


Till toppen

18/8 klockan 19.56
25.000 nya jobb!
Hör att socialdemokraterna ska fixa 25.000 nya jobb.
Oj vad mycket nyuppsatta gardiner vi kommer att få se om de vinner valet.
Hela landet kommer att få en rejäl ansiktslyftning.

Kommentera


Kommentar:

Ja, det blir säkert många nyuppsatta gardiner och ett och annat jobb. Fast inte lika många sysselsatta som när det fortfarande var lönsamt att tillverka gardiner i Sverige och Palme hjälpte till med marknadsföringen av ett visst fabrikat.

Tyvärr tror jag att finansministerns och statsministerns (namen ersatta med titlar av Kerstin här) utspel bara är valfläsk. Alla åtgärder hittills har nästan bara handlat om statistikförbättring. Inget som är långsiktigt hållbart.
Hannelore
19/8 klockan 20.41


Kommentera


Svar:
Misstänker dessvärre detsamma och vad värre, jag tror att de kommer att bryta upp isen för införandet av pigsubventioner, första steget blir subventionerad städhjälp till äldre (byta gardiner som en viss person kallade det som sagt), andra steget subventioner till alla som vill ha sin lort omhändertagen av någon annan för en billig penning och på de andra skattebetalarnas bekostnad. (Se ex. denna artikel i DN)

De senaste 15 åren har vi ju sett hur socialdemokraterna först sagt tvärt nej till vissa "förändringar" (läs försämringar för oss småfolk) föreslagna av de borgerliga, sedan låtit de borgerliga bereda landet, propagera för åtgärden, varefter man gjort förslagen till sina egna och hastigt och lustigt, och utan att tala om det i förväg, genomfört dem.
Kerstin
19/8 klockan 22.00

Kommentera


Till toppen

17/8 klockan 12.35
Tur att ingen någonsin tror på massmedia?
För i Guardian berättas nu om den brasilianare som sköts som misstänkt terrorist i London och vi får veta:

 • att han aldrig hade identifierats när han lämnade hemmet (därför att en polis uträttade naturbehov just då).
 • att han inte visste att han var skuggad
 • att han inte bar någon bylsig jacka vid tillfället
 • att han inte hoppade över någon spärr
 • att han inte sprang utan gick på tåget lugnt och sansat
 • att han var nerkämpad och övermannad redan innan man sköt sju skott mot hans huvud och ett i hans axel.
Det var ju bra att vi får veta det, såvida den här historien inte är rutten propaganda förstås medan de första historierna om vad som hände är sanna. Vem tror det?

Kommentera

Kommentar:

Dessa uppgifter, som i dag presenteras som "nya", stämmer dock väl med de första vittnesrapporterna i direktsändning på BBC.

Sedan följde en mängd desinformation.

Men förre polischefen numera Lord Stevens hade ju redan omedelbart efter de första bomberna 7/7, varit ute och puffat för "tuffa tag".

Dum som jag är, trodde jag att detta var anledningen att han hade befordrats till Överhuset... Men hans fasansfulla policy står alltså kvar och försvaras nu av efterträdaren Sir Ian Blair, som dittills hade gjort ett mycket gott och sansat intryck...

Så kan det gå.
Göran Koch-Swahne
17/8 klockan 16.37


Kommentera


Kommentar:

Jag såg bilder på TV:s nyheter i morse. Bilder från övervakningskameran i tunnelbanan, som visade den döda kroppen. Den döda kroppen hade inte en bylsig jacka på sig. Därför är jag böjd att tro att även det andra stämmer. Ibland har massmedia rätt :). Även om det oftast är svårt att sätta tilltro till allt som publiceras.
Annica
17/8 klockan 19.27


Kommentera


Svar:
Göran: Jo, de ansvariga gjorde förstås tappra försök att blanda bort korten i början och det politiker beslutar om idag är rent ruskigt. Jag har skrivit om det tidigare.
Jag ställde mig ganska tveksam till de första rapporterna om den här killen, eftersom jag av erfarenhet vet att det brukar ta en tid innan saker och ting sansat ner sig och mer korrekta eller rimligare versioner kommer fram.

Annica: Så jag trodde nog att versionen idag var korrekt, och visst, allt massmedia skriver är inte osant, men nog överdrivs det ofta, och nog kommer massmedia ofta med felaktiga rapporter och ibland skapas ren moralpanik på grund av missvisande uppgifter, som exempelvis var fallet omedelbart efter mordet på brasilianaren.

Jag är ju ordentligt upprörd över de antiterroristlagar som stiftas runtom i EU och i USA. De inte bara kränker enskilda individer, de leder automatiskt till att många fler oskyldiga kommer att råka illa ut. Så sker alltid när man har godtycklighetslagar av det slag det handlar om här. Det har ju funnits en hel del bloggare som försvarat nerskjutningen av brasilianaren, ibland utifrån uppfattningen att Storbritannien och USA inte kan fela. Jag förstår inte hur de tänker, om de inte är fascister förstås.
Kerstin
17/8 klockan 21.35

Kommentera


Kommentar:

Har nu läst lite mer på din blogg och måste säga 2 saker, varav hjärtat är fullt.

1) Håller fullständigt med dig! Och tycker att det är väldigt roligt att ha hittat en annan bloggare med en idéhistorisk medvetenhet.

2) Men... bloggen är v ä l d i g t svårläst. Jag är dyslektisk och ser illa och behöver en b i ld.

(så därför hamnar inte detta på rätt ställe)
Göran Koch-Swahne
17/8 klockan 23.21


Kommentera


Svar:
Hej Göran: Det där med rätt ställe är ju inte så viktigt. Det du skriver är viktigt däremot. Jag förstår dock inte vad som gör bloggen svårläst? Är det att bokstäverna är för små? I så fall, kan du inte använda funktionen "större text" i din dator, så att bokstäverna förstoras?

Själv har jag stora besvär att läsa texterna på de bloggar som har helt svart bakgrund, men det går om jag förstorar texterna rejält på min skärm. Fast visst är det lite obekvämt.
Är det något annat så mejla mig och berätta. Det är ju avgjort viktigt att bloggen är läsbar, helst för alla.
Du finner min mejladress längst ner här, under rubriken "webbmaster".
Kerstin
17/8 klockan 23.50

Kommentera


Kommentar:

Det är förstås för liten stil i högerspalten, men det gör inte så mycket. Det är mest att bloggen är svåröverskådlig.
Göran Koch-Swahne
18/8 klockan 12.47


Kommentera


Svar:
Där ser man, jag som tycker att den är väldigt lättöverskådlig . Men den är ju lite annorlunda än andra bloggar förstås.

Skrollar du ner på sidan ser du att egentligen allting finns på en och samma sida, på samtliga sidor/filer. Till vänster finns inläggen och kommentarerna i direkt anslutning till dessa, till höger finns länkar till alla månadens inlägg sedan lite bilder och därefter länkar till mina andra sidor, länkar till andra bloggar och nederst länkar till alla tidigare inlägg på bloggen under året, arkivet. I arkivet längst ner till höger kan du alltså klicka dig direkt till vilket inlägg du vill under året.

Du har därmed flera vägar att gå till tidigare inlägg. Endera klickar du på länken "föregående sida" eller på önskad månad i tabellen. Eller så klickar du på innehållsförteckningens länkar som du kommer till genom att skrolla ner på sidorna, eller genom att klicka på länken "Arkiv 2005" som för dig direkt ner på sidorna till förteckningen med samtliga inlägg. Så fort en månad är slut kommer dess inlägg in i arkivlistan nederst, på alla sidorna/filerna.

Gör det bilden klarare?

Sedan håller jag just på att organisera om bloggen så det kanske blir en konventionell sådan snart.
Kerstin
18/8 klockan 13.35

Kommentera


Kommentar:

Vad är det här??? Ska motvallsbloggen bli en "vanlig" blogg??? Vad tråkigt. Det är ju kul att det finns en motvallsblogg , som inte är lik någon annan ;-) Speciellt som designen är bra också.
Mats
2/8 klockan 21.01


Kommentera


Svar:
Tack Mats. Det var väldigt uppmuntrande att höra att någon gillar min lite udda blogg

Det är lite förändringar på gång, som jag ska redogöra för inom några veckor, men jag hoppas väl att jag ska kunna behålla så mycket som möjligt av min gamla invanda lay-out (jag är ju van vid den nu men också för att jag alltid har gillat att vara lite avvikande). Men lite förändringar blir det nog och hur mycket vet jag inte än. Det kan nämligen bli lite för mycket slit framöver med att lägga in alla kommentarer manuellt som jag gör nu, kanske inte hinner med det framöver. Då vore det bra med automatisk svarsfunktion exempelvis. Dessutom är det flera som efterlyst RSS-feed, så det ska jag försöka få också.

Men jag hoppas väl att det är innehållet som är det viktigaste, och det kommer inte att förändras. Man lär inte gamla hundar sitta så lätt .
Kerstin
18/8 klockan 22.35

Kommentera


Kommentar:

Nu är klockan 00.49 så jag orkar inte läsa hela ditt svar just nu... Jag har haft en heldag på stan; Slottet, Skeppsbron komplett med ostindiefarare, djurgårdsfärja, Waldermarsudde, Carmina Burana på Stortorget och råraka och öl på Mandus...

Men det Du skrev om "inte som andra" är nog lösningen...

Så mycket jag tycker illa om'et så behöver jag kunna generalisera: alltså det tar tid för mig (det stör) när någonting är "inte som andra". T.ex. betalning med plaspengar är mycket förvirrande för att det går till på flera olika sätt (3 eller 4 styckent, tror jag).

Men nu när Du sagt vad det handlar om, så skall jag nog klara det. Då "vet" jag på något sätt vad jag skall leta efter.

Keep up the Good Work!
Göran
19/8 klockan 00.54


Kommentera


Svar:
Göran: Hoppas att det går bra när du piggnat till. Sedan får vi se vad det blir av min blogg om några veckor .
Kerstin
Kommentera


Kommentar:

Bra att vi är fler som skriver om detta!
Leif och se i övrigt min blog.lege.net .
18/8 klockan 15.45


Kommentera


Till toppen

16/8 klockan 13.20
70-års socialdemokratiskt styre
Jag läser allt oftare, i borgerliga bloggar och i insändare, att socialdemokraterna har suttit vid makten i 70 år (somliga är lite noggrannare och skriver "nästan" 70 år, andra slarvigare och skriver "oavbrutet" i 70 år). Påståendet följs ofta av ett konstaterande att det därför är dags att byta regering.

Nu har socialdemokrater inte suttit några 70 oavbrutna år förstås. Går vi tillbaka 70 år är vi vid år 1935 och så här har regeringsinnehavet sett ut sedan dess (röda årtal är icke socialdemokratiska perioder):

 • 1932-1936: Hansson I Socialdemokratisk
 • 1936: Pehrsson-Bramstorp Den s.k. "semesterregeringen" med Bondeförbundet
 • 1936-1939: Hansson II Koalitionsregering mellan (s) och bondeförbundet
 • 1939-1945: Hansson III Samlingsregering mellan (s), (m), (c) och (fp)
 • 1945-1946: Hansson IV Socialdemokratisk
 • 1946-1951: Erlander I Socialdemokratisk
 • 1951-1957: Erlander II (s) och (c)
 • 1957-1969: Erlander III Socialdemokratisk
 • 1969-1976: Palme I Socialdemokratisk
 • 1976-1978: Fälldin I Koalitionsregering mellan (c), (m) och (fp)
 • 1978-1979: Ullsten Folkpartistisk
 • 1979-1981: Fälldin II Koalitionsregering mellan (c), (m) och (fp)
 • 1981-1982: Fälldin III Koalitionsregering mellan (c) och (fp)
 • 1982-1986: Palme II Socialdemokratisk
 • 1986-1990: Carlsson I Socialdemokratisk
 • 1990-1991: Carlsson II Socialdemokratisk
 • 1991-1994: Bildt Koalitionsregering mellan (m), (fp), (c) och (kds)
 • 1994-1996: Carlsson III Socialdemokratisk
 • 1996- Persson Socialdemokratisk

  (Källa Wikipedia)
Sammanlagt har alltså socialdemokratiska partiet suttit ensamt i regering under ungefär 2/3 av tiden sedan 1935 (totalt 49 år sedan 1932). Det är ju en annan siffra än borgerliga propagandister idag försöker få oss att tro.

Det ska också noteras att socialdemokrater har suttit både i samlingsregeringar och koalition med borgerliga partier - men aldrig någonsin tillsammans med kommunister. Så försöken att påskina att socialdemokrater och kommunister är samma sak, är också lögnaktig propaganda. Socialdemokratiska partiet har alltid varit noga med att ta avstånd från kommunisterna. Att sedan det kommunistiska partiet valt att inte fälla en socialdemokratisk regering är en annan sak och att socialdemokraterna under större delen av sina regeringsinnehav varit beroende av stöd från kommunistiska partiet, när de lagt fram förslag som de inte fått stöd för från något av de borgerliga partierna, är också en annan sak.

Dessutom kanske de, som vill påskina att det handlar om 70 år av obrutet socialdemokratiskt styre, skulle fråga sig hur det kommer sig att socialdemokraterna kommit tillbaka ganska snart igen, när vi haft en borgerlig regering en tid. Det kan ju tänkas bero på att majoriteten av väljarna ganska snabbt har upptäckt att det var klart bättre med en socialdemokratisk regering. Den förra borgerliga regeringen var en ren katastrof för landet och många människor får betala dyrt för den, ännu idag.

Kommentera

Kommentar:

Det stämmer att vänsterpartiet inte suttit i regeringen men för den saken skull tror jag nog att de under begränsade perioder har haft ett relativt stort inflytande på den socialdemokratiska politiken.

Jag är av uppfattningen att vänsterpartiet i större omfattning skulle söka sammarbete i vissa frågor med några av de borgerliga partierna. Kan tänka mig att de mycket väl skulle kunna komma överens om en del småföretagarfrågor med etc med några av de borgerliga partierna. I alla fall om man verkade för några av de mer nydanande förslagen som arbetats fram av riksdagsledamöterna Engström och Rosengren. Men det kommer väl förstås inte hända.
Niklas
17/8 klockan 20.44


Kommentera


Svar:
Nej, vänsterpartiet har inte haft speciellt stort inflytande på politiken genom åren (jag minns en tid då riksdagsledamöterna helt enkelt lämnade riksdagen när kommunisten Hilding Hagberg, under 50-talet, talade, eller tog fram en tidning och slog upp framför sina ansikten - i suveräna gester av nonchalans och avvisande gentemot kommunistpartiet).
Socialdemokraterna har nästan alltid kunnat vända sig till den sida av blocket man velat för att få stöd för sina förslag. Han man lagt fram ett förslag som de borgerliga ansett alldeles för vänsterinriktat, så har socialdemokraterna alltid kunna förlita sig på att kommunisterna inte fällt förslaget, eftersom man på den kanten hellre stött socialdemokratiska förslag än borgerliga och absolut inte velat fälla en socialdemokratisk regering. Har socialdemokraterna lagt fram förslag som varit mer borgerliga till sin karaktär, har de nästan alltid kunna räkna med stöd från något av de borgerliga partierna. Och sedan 1985 har socialdemokratiska partiet fört en i stort sett nyliberal politik.

Vad gäller vem kommunisterna skulle samarbeta så har jag ingen åsikt, men jag misstänker att inget borgerligt parti vill samverka med kommunisterna.
Kerstin
17/8 klockan 23.20

Kommentera


Kommentar:

Bra med lite grundliga fakta. Ska komma ihåg att du har radat upp dem här när jag behöver dem framöver.
Chadie
17/8 klockan 21.50


Kommentera


Svar:
Så bra om man kan vara till nytta kanske
Kerstin
17/8 klockan 23.30

Kommentera


Kommentar:

Tack för bra fakta, Kerstin! Jag säger som Chadie, detta inlägg är ett viktigt bokmärke att ha i framtiden.

Niklas.
Intressant tanke att vänstern är intresserad av småföretagarfrågor - det speglar mina personliga tankar att det borde vara så. Synd att borgarna "ser rött" vad gäller vänstern... Och det finns väl vänsterfolk som "ser svart" vad gäller borgarna... Tänk om man kunde samarbeta i vissa frågor... Men det lär gå i en del kommuner.
Petra
23/8 klockan 09.56


Kommentera


Svar:
Men visst samarbetar sossar (som i alla fall i borgerlig retorik skälls för att vara vänster) och borgerliga alldeles utmärkt i många frågor, som exempelvis när man rev ATP- systemet och ersatte det med ett uselt pensionssystem som dels slår hårt mot dem som slitit mest, dels slår hårt mot kvinnor. Man har samarbetat gott på många sätt de senaste 15 åren, strävat mot precis samma mål. Det enda som skilt blocken åt har varit frågan om hur snabbt baklängesrevolutionen skulle genomföras. Här har socialdemokraterna varit revisionister ännu en gång, fast i motsatt riktning: "Visst ska vi skapa ett borgerligt och nyliberalt förtryckssamhälle, men vi inför det lite försiktigt" (kokar grodan så långsamt att den inte märker att vi är i färd med att ta livet av den).
Kerstin
23/8 klockan 11.45

Kommentera


Till toppen

15/8 klockan 15.05
Ingen hjärna bakom terrorbombningarna
Nu får vi veta att det inte finns någon hjärna bakom terrorbombarna i London, utan att det handlar om enskilda eller små grupper av personer som alldeles på eget bevåg planerar och begår bombattentat. Så var den myten krossad!

Det oroar, förståeligt nog, utredarna att självmordsdåden i Västeuropa inte kan kopplas till al-Qaida eller någon annan global terrorkonspirativ ledargrupp, får man veta i en artikel i DN. Det förstår man ju, eftersom det då alltmer liknar hemtillverkad terrorism, att diskrimerade eller sjuka personer begår attentat i hat mot Storbritanninen och/eller de andra europeiska länder de bor i, att det allstå kan handla om just den "soical unrest" som de politiska ledarna har frukat i ett decennium, i spåren av utslagningen av arbetskraft i Europa. Dessutom blir det avsevärt mycket svårare att förutse och förebygga den här typen av attentat om det är på det sättet. Men motmetoder finns säkert, obligatorisk avlyssning och spårningsmärkning av alla människor i EU kanske, i varje fall av alla invandrare!

Både folkpartiet och vår nitiske socialdemokratiske justitieminister bjuds på tipset. Med förslag om en sådan åtgärd kan de säkert överglänsa alla andra ministrar i EU och bli oerhört beundrade för mod, beslutsamhet och kreativitet.

Att skapa bättre levnadsförhållanden för alla och att verka för avskaffandet av diskriminering är däremot naturligtvis inte att tänka på. Det skulle ju drabba de rika, menar, då förlorar de ju kadern av presumtiva och subventionerade tjänstehjon.

Kommentera


Till toppen

15/8 klockan 00.55
Massmeida & invandrar-och flyktingpolitiken 1991-1993
På Ali Esbatis blogg lovade jag i slutet av juli, att jag skulle återkomma på min blogg till frågan om hur massmedia behandlade invandrare, flyktingar och invandrar-och flyktingpolitiken i början av 1990-talet. Hur man började svartmåla invandrare i massmedia vid den här tiden. Här kommer så ett dokument om saken. Det är långt (knappt 200 kb) och det tar en stund att läsa det.

Jag hävdade att massmedia arbetade upp invandrar- och flyktingfientlighet under den här tiden och att man redan då började konstruera den nya huvudfienden efter Sovjet, nämligen Islam och muslimer.

Dokumentet är en del av ett längre opublicerat manuskript om frågan. Här är detta avsnitt lite nerkortat, men inte så att innehållet förändras. Jag har tagit bort alla namn, men det torde framgå vilka som avses trots detta.

Varsågod här är det. Jag kommer att bli mycket imponerad av den som läser hela dokumentet.

Kommentera


Till toppen

14/8 klockan 03.45
Förslag om definitivt avskaffande av rättsstaten
Läser i DN att den brittiska regeringen vill införa särskilda terrordomstolar där utvalda domare ska utvärdera underrättelseuppgifter bakom lyckta dörrar och kunna besluta om längre frihetsberövanden är vad som är tillåtna i dag. Dessutom ska misstänkta inte få tillgång till advokat och inte få någon ingående kunskap om bevismaterialet mot dem. Viss kritik framförs dock mot förslagen, påstår DN.

Nog verkar det som om EU:s ministrar tävlar om vem som kan lägga fram de mest långtgående lagförslagen om att avskaffa demokrati och rättssäkerhet och för total kontroll av och terror mot invånarna.

Ja men, säger dessvärre alltför många idag, man får ju förutsätta att sådana här lagar tillämpas förnuftigt och på ett rättssäkert sätt. Nej säger jag, det kan man inte förutsätta. Så fort man har en sådan här lagstiftning kan vem som helst som råkat säga något olämpligt eller som anmäls av en illvillig granne, tas in, hållas i förvar och få allt möjligt vänt emot sig som han eller hon sagt eller gjort. Alla har vi någon gång sagt något som, ryckt ur sitt sammanhang, kan tolkas som terroristbefrämjande. Oskyldiga kommer att fängslas, och sättas in och de kommer inte att ha några mänskliga eller demokratiska rättigheter - precis som i Guantanamo, som i gamla Sovjet, som i Francos Spanien eller i Hitlers Tyskland.

Författningar och lagar i en demokrati kan inte vara sådana att deras tillämpning i huvudsak beror på den goda viljan hos dem som tillämpar lagarna. De ska vara sådana att det skapas så lite utrymme som möjligt för godtycke och missgrepp. De ska ha en inbyggd kontroll som förhindrar sådant. I annat fall har man inte en rättsstat och därmed inte heller en demokrati.

PS: En artikel i Borås Tidning om en anna sida av samma sak.

Kommentera


Rättelse: Augusts kommentar är flyttad till 5/3.


Till toppen

Inlägg augusti 2005: (+ antal kommentarer)Länkar
Arkiv 2005


Se hur kostnaderna för kriget i Irak skenar!Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster