Länk till Nya Motvallsbloggen

Cookies

Kerstin Berminges blogg om
samhällsfrågor, politik och filosofi

Juni 2005, sidan 2 ( 3, 1

Om mig


Nästa sida (3)

18/6 klockan 00.15
Riskabelt att förslumma svenskan
Idag har DN en debattartikel om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen om risken för att svenskan försvinner som vetenskapligt språk. Ett antal forskare kritiserar de politiskt ansvariga för att de bara betonar vikten av främmande språk i gymnasierna och sätter svenskan på undantag. Genom att så många kurser vid universiteten är på engelska kan somliga naturvetare inte längre prata om sina ämnesområden på svenska, de kan helt enkelt inte de svenska fackbegreppen inom sina discipliner. Skribenterna menar att detta är riskabelt då forskare därmed inte kan tala med beslutsfattare eller beskriva sin forskning populärt, vilket urholkar demokratin bl.a.

Jag håller med, och vill framhålla några fler dysterheter. Det är faktiskt så illa att om svenskan försvinner som ett vetenskapligt språk, det inte längre går att använda, eller inte används som ett sådant, så kommer språket att utarmas till att bli ett lite konstigt primitivt språk som talas av en liten etnisk minoritet uppe i Norden.

Den andra risken, som skribenterna också berör, är risken att svenskar egentligen inte lär sig sina vetenskapliga områden ordentligt när de ska lära sig dem via främmande språk och aldrig talar om dem på sitt modersmål, eftersom det är lättare att förstå och tränga in i komplicerade områden på modersmålet. Detta verkar många inte vara medvetna om. De flesta tycks tro att en svensk kan lära sig ett främmande språk hur lätt som helst, medan verkligheten är den att ytterst få personer lär sig ett främmande språk lika bra som den lär sig tala och förstå sitt modersmål (eller språk de lär sig redan som små barn). Det är nämligen en sak att tala om enkla vardagliga saker på ett främmande språk, en helt annan att diskutera mer komplicerade frågeställningar.

En liten historia ur mitt liv, den som gjorde mig medveten om att alla andra inte kunde så bra engelska som de trodde. Jag tyckte alltid att det var svårt att läsa engelska kursböcker eller litteratur på engelska när jag studerade, medan mina studiekamrater alltid menade att det hade de då inga problem med. Jag gick omkring under hela min grundutbildning och trodde att jag var usel i engelska i jämförelse med de andra studenterna.

En dag, då jag gick på min forskarutbildning, skulle vi ha ett seminarium tillsammans med doktorander från granninstitutionen. Vi hade fått en uppsats att läsa igenom till seminariet. Jag hade inte varit inne på institutionen och fått den i tid, så jag kom inrusande tjugo minuter före seminariet, fick min kopia och satte mig 10 minuter i biblioteket för att skumma den. Jag hann förstås bara läsa inledningen (där syftet med uppsatsen var klart angivet, som man brukar göra i vetenskaplig litteratur) och slutsatserna.

På väg in till seminariet frågade en annan av doktoranderna mig vad jag hade tyckt om uppsatsen. Jag suckade och förklarade att jag inte hade hunnit läsa den ordentligt och att jag tyckte det var svårt att läsa engelska. Studiekamraten, en ung man, tittade lite nedlåtande på mig och sade att det tyckte inte han, han hade inga problem med engelskan.

Seminariet inleddes av docenten, som var läraren, och som frågade oss vad uppsatsen handlade om. Någon kom med ett förslag, docenten rörde inte en min lät bara frågan gå vidare, pekade på en annan deltagare, som kom med ett annat förslag. Den ene efter den andre kom med olika förslag om saken. Även den studiekamrat som inte hade några problem att läsa engelska fick frågan och sade vad han ansåg att uppsatsen handlade om.

Jag lyssnade först med stigande förvåning på de ganska olika förslagen. Vadå? Det stod ju klart och tydligt i inledningen vad den handlade om. Hur kunde de ha missat det, jag hade ju hunnit se det på 10 minuters läsning, Men tänkte jag, vartefter förslagen blev allt fler och alltmer skiftande, jag måste ha missuppfattat saken, eftersom ingen av de andra hade förstått den rätt, eller som jag, jag som ju tyckte engelska var svårt.

Jag kröp ihop alltmer, men jag slapp inte undan jag heller, till slut pekade docentens hand på mig: "Du då Kerstin, vad anser du att uppsatsen handlar om?"

Jag tog på mig den mest ursäktande min jag kunde, gjorde mig så liten jag förmådde och förklarade, lätt stammande och ursäktande, att jag inte hade hunnit läsa den så noga, bara skummat den, men vad jag hade förstått så handlade den om det här (minns idag inte vad den handlade om).

Docenten slog näven i bordet och utbrast: Ja, där kom det, och ni andra, har ni inte läst uppsatsen alls?


Milda makter, de trodde bara att de förstod. Jag var den enda som insåg att jag inte alltid förstod vad jag läste, som var medveten om hur lätt det är att missa nyanser på ett främmande språk. Inte så konstigt eftersom jag redan då hade arbetat som lärare i svenska för invandrare flera år.

Jag hade bland annat, och redan då lärt mig att det finns ett stadium i språkinlärningen, när man börjar kunna lite mer, och när man väldigt lätt ramlar i fällan att tro att man förstår mer än man förstår och när också andra, de som talar språket som modersmål, lätt luras att tro att man kan och förstår mer än man gör. Detta har ingenting med vilja att luras att göra, det bara fungerar så. Om man inte kan något om språkinlärning och om talande av främmande språk så låter man sig lätt bedras om språkinlärning, både på det ena och det andra sättet.

Jag trodde aldrig mer att jag var sämre i engelska än genomsnittet av mina studiekamrater. Som lärare vid universitetet, som jag senare blev, förtvivlade jag många gånger över alla de studenter som inte tyckte det var så noga om de uttryckte sig korrekt i skrift, på svenska. Det räckte väl att jag förstod vad de menade. Problemet var att jag inte alltid gjorde det. Om man uttrycker sig så illa att man skriver eller säger det rakt motsatta mot vad man "menar", då kan man knappast godkännas.

För humanister, men också för andra forskare, är språket det viktigaste arbetsverktyget, eftersom språket också är tankens viktigaste verktyg och tänker gör de allra flesta bättre på modersmålet. Därför är det viktigt att satsa på svenska språket, både i grundskolan, på gymnasierna och på universiteten. Man kommer att förlora mycket inom vetenskapen om man fortsätter att förslumma svenskan.

Genom åren och på grund av min erfarenhet som lärare i svenska för invandrare, har jag haft många tillfällen att konstatera att de som bestämmer om lagstiftningen på det området, för att inte tala om alla dem som har åsikter om saken i massmedia, inte har en aning om vad de beslutar om eller talar om.

Kommentera


Kommentar:

Året var 2003 och jag försökte att få läsa en avhandling på svenska! Jag tyckte att det vore lämpligt med en svensk version eftersom jag hade intresse av att föra ut avhandlingen till målgruppen "Äldre och IT".

Min fråga till Stockholms Universitet: Jag skulle vilja läsa följande avhandling på svenska. Hur gör jag? Var kan jag låna den?
Avhandlingen: Senior Cyborgs, av Sirkku Männikkö-Barbutiu

Så här löd svaret från Department of Computer and Systems Sciences, DSV
Stockholm University/KTH:
Sirkku Männikkö-Barbutiu's avhandling är skriven på engelska. Den är distribuerad till ett antal högskolebibliotek i landet. Stockholms universitet har den men jag känner inte till om man kan få låna hem avhandlingar därifrån.

Vill man köpa den från DSV kostar den 200 kr + moms.
Britt
18/6 klockan 10.35


Kommentera


Svar:
Dystert, i synnerhet som det inte räcker med gymnasieengelska för att läsa doktorsavhandlingar. Det här är ett bra exempel på det som kritiseras i DN-artikeln, man omöjliggör för svenska folket att ta del av svensk forskning, som dessutom ofta är betald med skattemedel.
Kerstin
18/6 klockan 00.55

Kommentera


Kommentar:

En egen kommentar apropå vad jag skriver ovan, inte om samma sak men här är en träffsäker artikel om den akademiska världen:

Kerstin
23/6 klockan 02.35

Kommentera


Kommentar:
Inte heller den här avhandlingen från Umeå Universitet fanns på svenska! "Varför rapporteras inte läkemedelsbiverkningar". Bara pressmeddelandet var på svenska.
/Britt
26/6 klockan 23.39


Kommentera


Svar:

Intressant summering av avhandlingen i alla fall (länken ovan). Det dystra är ju att om läkare tycker att de inte behöver rapportera biverkningar som är kända, som föreslås i avhandlingen, så får ju uppsynsmyndigheter aldrig reda på hur vanliga biverkningarna är, att de kanske är betydligt vanligare än vad läkemedelsföretagen hävdar exempelvis.
Själv har jag ju dessvärre sett hur läkare helt enkelt vägrar att se, eller acceptera de biverkningar som patienter rapporterar eller uppvisar, trots att dessa står omnämnda i FASS ex. Det är ju avsevärt mycket värre.
Kerstin
26/6 klockan 23.58

Kommentera


Kommentar:

Här är en intressant avhandling till, från 2004, - verkar inte heller finnas på svenska Krävande beteende i samband med demens - förekomst och olika förhållningssätt. Det fanns ingen länk för nerladdning, däremot kunde man ladda ner en bild på disputanden (vad man nu skulle ha den till?) Jag fick hålla tillgodo med en presentation på svenska!
/Britt
27/6 klockan 22.55


Kommentera


Svar:
Skulle önska att fler orkade läsa om det här området. Undrar om människor i allmänhet inser vad som väntar dem, och att om de inte vill gå ett mycket dystert öde till mötes måste de agera innan de är gamla, för då är det för sent för dem.
Kerstin
27/6 klockan 23.30

Kommentera


Kommentar:

Det är ju inte alltid det blir så här illa med engelskan.
/Britt
22/7 klockan 14.25


Kommentera


Svar:
Tur är väl det.
Men annars är det precis vad man kan förvänta sig när man förslummar svenskan. Då kommer akademiker så småningom att varken kunna svenska eller engelska tillräckligt bra.
Kerstin
22/7 klockan 16.10

Kommentera


Till toppen

17/6 klockan 15.00
Vi tror inte på massmedia längre
I det gamla Sovjet och övriga Öststater innanför järnridån, trodde de flesta inte ett ord av vad som sades i massmedia. Ja människorna där var så skeptiska till det att inte ens alldeles korrekt information om exempelvis Väst gick hem. Eftersom massmedia ljög hej vilt, resonerade man, så är det nog alltid tvärtom mot vad som sägs där. Följden blev att många innanför järnridån levde i vanföreställningen att allting var rosenrött i Väst.
I Väst däremot, levde vi mycket länge med den rakt motsatta föreställningen, att vi kunde lita på massmedia och på våra politiker. Var något tryckt så måste det ju vara sant.

Nu håller den saken på att ändras här i Väst, och ansvaret för detta har massmedia och politiker, som med lika delar utspel, propaganda och missledande formuleringar försöker leda oss dit makteliterna vill. Detta innebär nu inte att samtliga grupper inom makteliten tycker likadant och vill samma sak, jag föreslår ingen sammansvärjning här, men det innebär att massmedia idag är mer av verbalt stridsfält för olika makteliter än de ger nyttig och tillförlitlig information till medborgarna.

Svenska politiker och företagsledare reser till USA och lär sig hur den politiska slipstenen ska dras, hur massmedia ska nyttjas och brukas för egna syften, för att lura (eller leda, vilket uttryck man nu föredrar) opinioner dit man önskar, eller kallar in konsulter som lärt sig den saken från USA. Man har haft kadrer av samhällsvetare som har undersökt hur politiska budskap ska förpackas för att nå fram till medborgarna och accepteras av dessa.

EU-omröstningarna i Frankrike och Holland tycks nu visa att den amerikanska propagandastrategin inte fungerar så bra längre. I Sverige fungerade den åtminstone tillfredsställande (ur makteliternas synpunkt) t.o.m. vår EU-omröstning, där man lyckades få till en knapp majoritet för inträde.
Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess. Ingenting av det makthavarana utlovade den gången har förverkligats och nej-kampanjarnas påståenden har besannats, det ena efter det andra. Den nyliberala politik, som EU tvingar på sina medlemmar, har skapat permanent arbetslöshet, alkoholpolitiken är ett minne blott, vi får inte längre hålla oss med en effektiv offentlig sektor eftersom det strider mot grundvalarna i EU, en nyliberal ekonomisk politik som flyttar över ägandet från det gemensamma till privata intressen.

Därmed fungerar massmedia hos oss inte riktigt bra länge, varken för eliterna eller för medborgarna. Propaganda har den egenheten att människor förr eller senare genomskådar den. Det gällde i Sovjet med vasallstater, det gäller i Väst det gällde även i Nazityskland, fast konsekvensen hann bli förfärlig innan alltfler gjorde det den gången.

Ska vi gissa att ett antal av dagens samhällsvetare är i full färd med att ta reda på hur man ska förleda människor när dessa inte tror på massmedia längre? Funderar över hur budskap ska förpackas under sådana omständigheter?

Kommentera


Kommentar:

Skrämmisar å lösnummer!
/Britt
3/7 klockan 09.03


Kommentera


Till toppen

16/6 klockan 017.10
Brist på vatten i magasinen- nästa år eller?
Jag antar att Vattenfall måste höja priset på elen nu, för det kommer nog att bli brist i vattenmagasinen nästa år i alla fall!

Kommentera


Till toppen

16/6 klockan 01.05
Män säger själva att de är djur!
Hade tänkt blogga om en helt annan sak idag, men efter att ha läst Pernillas kommentar till min kommentar på hennes blogg (Inget ont som inte har nåt gott med sig), kan jag inte låta bli att ta upp det hon påpekar och som jag borde insett alldeles själv.

Här har män i alla tider ursäktat och oskyldigförklarat män som har begått våldtäkter med att de inte kan styra sina biologiska instinkter, kort sagt, med att de är djur. Så säger en kvinna (ordförande i ROKS) samma sak i TV och plötsligt är hon en häxa och alla kvinnojourer som hjälper våldtagna och misshandlade kvinnor ett ont utan like.

Så här skrev jag om saken, i min nätbok redan för flera år sedan:

För några år sedan gav två forskare, Randy Thornhill och Craig Palmer, ut en bok, A Natural History of Rape, som med utgångspunkt i evolutionsteorin hävdar att våldtäkt är en evolutionärt utvecklad strategi för män att förmera sina gener och därmed ett biologiskt naturlig beteende.
När en av de båda författarna intervjuades i TV-programmet Svart eller vitt (4/4 2000), framgick det närmast genant tydligt att hans teser var en del av den sedan länge pågående amerikanska antifeministiska propagandan, den kampanj som dåvarande SAF:s propagandaorgan Timbro också bedrivit här hemma i Sverige under ett antal år. Den intervjuade författaren lyckades gång på gång hävda att hans och medförfattarens våldtäktstes visade hur fel feministerna hade. Feministerna menade att kvinnor kunde se ut som de ville och att de skulle kunna klä sig hur lätt och utmanande som helst. Detta, hävdade han, ledde automatiskt till våldtäkter eftersom lättklädda kvinnor utlöser männens "naturliga drift" att förmera sina gener.
Det är troligen inte alltför vågat att föreslå att den här forskningen är ett beställningsverk från den amerikanska (kristna) högern.

Thornhill och Palmer är förstås inte ensamma om att föra fram åsikter av det här slaget. Det har på senare år blivit populärt bland sociobiologer att hävda att eftersom våldtäkter även förekommer bland djur, så är sådana naturliga också för männen.


Jag fortsätter med att säga att jag anser att det här resonemanget inte håller av flera orsaker och att diskutera kvinnomisshandel och dess orsaker. Vad jag skrivit kan man läsa här.

Så varför män flyger i taket för att de äntligen får medhåll av en kvinna är ju egentligen obegripligt!

PS 17/6. klockan 21.30
Idag har DN en välskriven och mycket informativ artikel om ROKS, det första seriösa inlägget om ROKS-ledningens ideologi som jag har sett. Det hade gått att föra en seriös diskussion om saken redan i de två TV-programmen, om viljan hade funnits.

Kommentera


Kommentar:

Ett av de vanligaste argumenten för könsrollerna, genusordningen och genusarbetsdelningen är ju också att hänvisa till djurlivet. Se t.ex Sara Arrenius uppgörelse med biologismen i En riktig Kvinna...
Roger
18/6 klockan 10.35


Kommentera


Svar:
Ja, och det är en bra bok. Min nätbok handlar om samma sak, utifrån lite andra utgångspunkter men den är nog lite mer svårläst.
Kerstin
2/6 klockan 00.00

Kommentera


Kommentar:

Här har män i alla tider ursäktat och oskyldigförklarat män som har begått våldtäkter med att de inte kan styra sina biologiska instinkter, kort sagt, med att de är djur. Så säger en kvinna (ordförande i ROKS) samma sak i TV och plötsligt är hon en häxa och alla kvinnojourer som hjälper våldtagna och misshandlade kvinnor ett ont utan like.

Ett gott skratt. Å ena sidan, men inte å andra sidan.
Fast djur är vi allihop, däggdjur.
Annica
20/6 klockan 09.54


Kommentera


Svar:
Å den andra sidan ja, så blir det ännu värre när den ene domaren efter den andre avslöjar sin personliga syn på andra människor som köpbara objekt och att han inte alls respekterar de lagar han är satt att övervaka.
Kerstin
20/6 klockan 02.00

Kommentera


Till toppen

15/6 klockan 02.30
Om strukturella förklaringar
Har förstått att många bloggare ställer sig kritiska till s.k "strukturella förklaringar". Det vanliga argumentet mot sådana verkar vara att allting handlar om enskilda människor, att allting måste förstås och förklaras som resultat av enskilda individers agerande.

Nu tycker jag väl själv att ordet "strukturell förklaring" verkar användas lite hipp som happ, men om man menar att en struktur är detsamma som ett system med dess uttalade regler för hur systemet ska fungera, så kan jag inte finna något konstigt i att man förklarar somliga fenomen strukturellt.

Verkligheten är alldeles för komplex för att den ska låta sig förklaras utifrån varje existerande enskildhet. Man kan inte förklara hur Sverige fungerar genom att berätta om varenda människa i landet och om hans eller hennes agerande. Då kan vi sluta att ens försöka förstå vad som händer runtomkring oss för en sådan förklaring skulle bli närmast oändligt lång. Alltså beskriver man hur Sverige ser ut med hjälp av statistik. Sedan försöker man hitta förklaringar till varför det ser ut som det gör. Dessa förklaringar kan vara bättre eller sämre, men sådana förklaringar är det enda vi kan åstadkomma.

Omfattar man en ren "humannominalism" (mitt begrepp för varje enskild person som absolut unik ungefär / nominalism= det finns inga generella kategorier, exempelvis kategorin "svanar", bara massor av enskilda och unika fåglar) då är anarkistiska, kommunistiska, socialistiska, liberala, libertarianistiska och konservativa teorier om samhället lika omöjliga.

Man får bestämma sig, menar jag, Endera anser man att det går att säga något av intresse om samhället med hjälp av statistik och förklaringar grundade i sådan, eller så anser man att det inte går och då befinner man sig i kaos och kan bara rycka på axlarna åt allting och hävda att samhället är obegripligt och omöjligt att förklara eller förstå och då kan man inte heller förespråka någon väg, eller någon politik för samhället. Då återstår bara att be, ty outgrundliga äro Herrans vägar.

Kommentera


Till toppen

13/6 klockan 22.35
Kritiken mot ROKS, en del av antijämställdhetskampanjen
Jag kan inte se de ramaskrin mot feminismen som nu hörs i massmedia som något annat än en fortsättning på kriget mot kvinnorna, inte kriget mot de välbärgade kvinnorna dock, utan kriget mot vanliga kvinnor, de där som sliter i offentlig sektor och inom andra lågavlönade yrkesområden.

Plockade fram Petra Ulmanens bok "(S)veket mot kvinnorna och hur högern stal feminismen" (1998) ur bokhyllan och läste om den under eftermiddagen. Jag minns att jag tyckte den var bra, men den var bättre. Välskriven, med en balanserad redogörelse för Stödstrumpornas uppgång och fall, och för diskussionen om feminismen under 90-talet, hur den fördes i massmedia och vilka perspektiv som fördes fram då.

Den som vill ha bakgrunden till den häxjakt på feminister som plötsligt satts igång efter TV-programmen om ROKS, rekommenderas att läsa Petra Ulmanens bok. Den är mycket bra och ger svar på många frågor som man bör ställa sig idag.

Nu är det inte tid att skälla på ROKS för konstiga åsikter. Nu är det tid att försvara kvinnornas kamp för jämställdheten och jämställdhetspolitiken.

Kommentera


Till toppen

13/6 klockan 00.20
Kvinnliga forskare får inte göra ett enda fel
(Nerkortat i kväll eftersom jag var fly arg när jag skrev det som nu tagits bort)

Kvinnliga forskare får inte göra ett enda fel har somliga studenter nu förstått, efter klappjakten på sociologiprofessor E L i ROKS-affären och eftersom de anser sig ha hittat fel i min nätbok (länk dit till höger här) så meddelar en av dem mig att:

en akademiker som lägger upp en bok med fel på nätet skall tappa sin titel ! Punkt!

Det fel jag anklagades för var dock inget fel!

Så nu undrar jag hur många flera kvinnliga forskare och feminister eller ideellt arbetande på kvinnojourer som nu anses vara tillåtna villdebråd och måltavlor för förolämpningar och/eller hatmejl på grund av TV-filmerna om ROKS. Gissar att vad jag råkar ut för just nu är milda västanfläktar mot vad andra feminister får uppleva.

Timbrogubbarna sitter säkert och vrider sina händer i förtjusning.

Kommentera


Kommentar:

Du får ta det som en komplimang att surkartarna har hittat din blogg och dina texter. Kanske kan något vettigt "fastna" även i deras tankar av det du skriver.
Annica
15/6 klockan 07.31


Kommentera


Svar:
Hrm, tror du det? Det undrar jag.

Jag har ingenting emot att man diskuterar och kritiserar det jag skriver, men när det händer just nu, och studenter vid universitetet börjar kräva att man ska ifrån mig min FD, för att de tror att de har hittat ett fel i min nätbok, då ser jag det inte som ett angrepp på mig personligen, utan som ett symtom på hur diskussionen efter TV-filmerna om ROKS triggat igång en massa antifeminister (inte minst angreppen på sociologiprofessorn och Uppsala universitets agerande, som tydligen ger en signal om att nu är det dags att attackera kvinnliga akademiker), och det gör mig heligt arg.
Har diskuterat innehållet i nätboken tidigare, och även med sådana som haft kritiska synpunkter, men ingen har hittills attackerat den, och mig, på det här sättet.
Kerstin
2/6 klockan 00.00

Kommentera


Till toppen

12/6 klockan 15.40
Huvudlös diskussion om feminism!
Diskussionen om feminism går vidare och blir bara alltmer huvudlös. Vad har vi, som inte är inblandade, som bara är åskådare eller åhörare och utan grundligare kunskaper om det här, för fakta i saken? Hur kan vi förstå diskussionen?

För det första har vi ett par otroligt propagandamässiga TV-program, där tittarna leddes fram genom en fasansfull historia, med blixtklipp med korta kommentarer, tagna ur sina verkliga sammanhang å ena sidan och hemska häxeribilder å den andra.

För det andra har vi två helt olika bilder av det skeende som de här TV-programmen handlade om, dels TV-programmens bild, dels motbilden, som är en helt annan historia och som presenterats av en skribent i DN.
Vi tittare och åhörare kan inte veta vilken av bilderna som är den korrekta, men vi bör vara starkt skeptiska, framför allt till det första TV-programmet om ROKS, just med tanke på dess propagandistiska karaktär och dess teknik att aldrig visa oss de frågor som ställdes till intervjupersonerna.

Motbilden, som serverats oss i flera artiklar på DN:s kultursida, framställs så pass sakligt att åtminstone jag är böjd att tillskriva den högre trovärdighet, men jag kan inte veta utan egna undersökningar och sådana har jag inte resurser att utföra.

För det tredje har vi ROKS ordförandes förklaringar till vad hon egentligen sagt eller menat och publiceringen av intervjun i sin helhet.
I det fallet förstår jag att ordförande blev irriterad så småningom. Hon låter ordentligt arg när hon till slut säger att "ja, män är djur, tycker inte du det!". Ur min synpunkt kunde hon där lika gärna ha ändrat innebörd i begreppet "djur" och avsett den naturvetenskapliga betydelsen, att människan i praktiken är ett djur bland de andra djuren. Det var kanske inte vad hon menade, men kunde ha varit det. Jag kan mycket väl tänka mig att jag hade svarat på samma sätt, och just utifrån den utgångspunkten om jag utsatts för den här journalistens aggressiva intervjumetod.

Ordförande hänvisar länge till att uttalandet i ROKS tidning (som jag inte har läst) handlar om ett referat av Solanas åsikter men journalisten fortsätter att tjata, Men ni har ju skrivit det här! Menar ni det? Det står ju i er tidning!, om och om igen.
Hade ordföranden tänkt sig för hade hon på journalistens frågor istället förklarat att vad en recensent skriver i en tidning, om en bok/om en annan uppsats etc. inte automatiskt kan tas för tidningens officiella ståndpunkt. Det är inte brukligt att man ställer en tidning eller en organisation till ansvar för att den refererar en bok med konstiga idéer. Tvärtom brukar det anses vara självklart att även från tidningen avvikande åsikter ska få komma fram och kunna diskuteras.
Man anar att det är vad hon menar, men inte uttrycker klart. Nu vet jag dock inte om detta var fallet, om det istället är som somliga påstår, att ROKS ledning står för samma uppfattningar som Solanas tydligen gör i sin bok och som förs fram i SCUM (har själv inte läst någondera, bara hört talas om innehållet som förefallit mig så vanvettigt att jag aldrig har idats läsa det, överhuvudtaget har mitt intresse för feministisk teori varit svalt, för att inte säga obefintligt, alltsedan början av 80-talet).

Jag bara konstaterar att journalisten använder precis den intervjuteknik som exempelvis polis och andra förhörsledare av obehagligare sort använder för att trötta ut intervjuoffret ända dithän att detta säger något dumt, eller något som sedan kan klippas ut och användas mot personen ifråga.
Man använder sig i sådan fall av denna aggressiva intervjuteknik helt enkelt för att man vet att en sådan till slut får intervjuoffret att ilskna till, eller får det så ur balans att chansen att det säger något dumt är mycket stor.
De flesta människor är inte lika mediadrillade som politiker är idag, de där som oavsett vilka frågor som ställs, eller hur dessa ställs, kan plocka fram någon snygg och totalt innehållslös svarskommentar ur något fack i sina väldrillade hjärnor. De flesta av oss tappar fattningen under sådana här omständigheter och kan drabbas av totalt tankestopp, av ren överraskning, av obehag, av ilska. Jag har råkat ut för detta i liknande situationer, och flera gånger. Aggressiva påhopp har en stor förmåga att förstumma den påhoppade eller få denna ur balans. Detta faktum får mig också att misstro journalistens syfte, att det inte i första hand var att få fram en sanning om något, utan att sätta dit någon.

För det fjärde har vi den kvinnliga sociologiprofessorn som påstås ha sagt att det mördas massor av spädbarn, eller opereras ut foster att offras rituellt, dels av kristna sekter, dels av satanistiska sådana, och som får illustrera vilka ruskiga prickar feminister är.

Hittills har jag inte hört henne säga detta, om hon sagt det i andra sammanhang så är det ju ledsamt, eftersom det inte låter speciellt troligt. Skulle gärna se massmedia plocka fram citat ur hennes tidigare forskning som visar att detta är vad hon anser sig ha kommit fram till i sin forskning.
Hennes egna inlägg senare handlar om att hon aldrig gjort detta. De flesta av oss vanliga dödliga som nu följer debatten i radio, TV och i tidningar vet alltså inte vad vi ska tro. Att döma utan att veta känns inte bra.

Ovanpå detta påstås att satanisttroende feminister har farligt stort inflytande över den socialdemokratiska regeringen.
Vari yttrar sig detta inflytande? I att vi har en lagstiftning som gör att det alltid är de misshandlade och livshotade kvinnorna som får gömma sig, för samhället kan inte ingripa mot de män som hotar dem och ibland lyckas döda dem till slut?
Jag har skrivit det i inlägg på andra bloggar och upprepar det här: Jag har hittills inte hört någon minister hävda att män bör skäras upp, eller noterat att någon av ministrarna har lagt fram lagförslag i den riktningen.
Vari består alltså detta stora inflytande, i att någon jämställdhetsminister gått ut och hotat med lagar om kvotering i de stora bolagens styrelser? Det är väl det mest långtgående feministiska och löst framkastade hot mot mäns makt jag har sett från det hållet, vid sidan om sexköpslagen, och det har dessutom inte effektuerats.

Vad jag vet däremot, är att Timbro lagt ner avsevärda belopp på en antifeministkampanj, som pågått många år, något som chefen för nämnda tankesmedja utan omsvep erkände i ett radioprogram för några år sedan, där han samtidigt förklarade att han ansåg att kampanjen varit framgångsrik.
Och fortfarande, det stora problemet för de flesta människorna i det här landet, är mäns våld mot kvinnor (men även mot andra män) och samhällets oförmåga att skydda förföljda kvinnor och oskyldigt skadade eller dödade män.
För den ekonomiska makteliten är hotet att tvingas ha fler kvinnor i storföretagens styrelser förstås mycket värre.

Jag anar alltså fetare fingrar, än dem som synts, i den här smeten! Om dessa fingrar får fortsätta att knåda smeten ostörda kommer många kvinnor att bli lidande på att de ställde upp på antifeministkampanjen och var med och rasade mot ROKS och mot den socialdemokratiska regeringen, som den här antifeministiska klappjakten nu används för att smutskasta, en smutskastning som bara kommer att bli värre, enligt amerikanskt mönster. Kvinnor är inte vinnare i dagens nationalekonomiska framtidsprojekt. Många kommer att förlora på det, även män, men kvinnor och barn kommer att förlora mest, ja har redan gjort det.

Kommentera


Kommentar:

Mycket imponerande överblickande sammanställning av senaste tidens hetsjakt på (förvisso förvirrade) fundamentalistiska s.k. feminister. Timbroprojektet var, för mig, en hittills ny och okänd ingrediens i smeten. Varför är jag inte förvånad? De som applåderar över förhållandena som framkommit i "Könskriget" måste anses suspekta i min bok: hur man än ser det är det fundamentalistiska inslaget i ROKs-feminismen en tragisk verklighet för många. För att inte tala om hur det skadar förtroendet för feminismens och därmed jämlikhetssträvandet.
Emma
12/6 klockan 17.42


Kommentera


Svar:
Och Emma, jag kallar mig feminist fortfarande, eftersom eventuellt konstiga eller absurda feminisiska teorier inte på något sätt är utmärkande för feminismen.
Det är lika korkat att jaga feminister, som man förvisso gör just nu, för vad Solanas sade, som att jaga män för vad Hitler sade om vad som är manligt och kvinnligt.
Är det inte detta en massa av de män, som nu förfäras så gräsligt och drar alla feminister eller jämställdhetsförsvarande personer över en kam, just har klagat på att feminister gör när de påstås skambelägga alla män för våldtäkter och kvinnomisshandel.

Visst, det är mänskligt att överreagera, vi har alla lätt för att göra det, men överreaktioner måste alltid bekämpas för att inte bli rent farliga.

Propagandamakare vet dessutom precis vad de gör idag. De har forskare inom beeendevetenskapen som talar om för dem hur de ska förföra och leda opinioner dit de vill. Behärskar man bara massmedia kan man få folk precis dit man vill, förr eller senare. Att några inte låter sig luras spelar inte så stor roll, för det räcker om man kan framkalla en lagom upprörd folkstorm, ibland t.o.m. fejkad genom placerade insänder etc, så tvingar man till slut politikerna att besluta som man önskar. Det har vi sett ganska många exempel på.
Maken berättade apropå detta att han just idag (efter att jag lagt ut inlägget ovan) hörde på radion att förslaget om att kvotera in kvinnor i de stora bolagens styrelse är dött och begravet. Det kan vara en händelse som ser ut som en tanke, men som en sådan ser den onekligen ut.

Slutligen vill jag säga att jag inte påstår att Timbro beställde filmen om ROKS, eller betalade för den, bara att man från det hållet bedrivit en medveten antifeministisk kampanj, och vi kan nog vara ganska säkra på att man i alla fall välkomnar rabaldret efter TV-filmerna. Läste i AB att den kvinnliga journalisten blev bjuden på lunch av Timbro efter visningen exempelvis.
Kerstin
12/6 klockan 21.00

Kommentera


Kommentar:

Fantastiskt bra skrivet, Kerstin! Även den 13:de. Du lyckas få ihop bitarna så att de faller på plats för mej.

Tänker att det vore bussigt om du också länkar till de artiklar i tidningar som du talar om, DN m.fl.
Petra
14/6 klockan 21.44


Kommentera


Svar:
Här finns en sida med länkar till samtliga av DN:S artiklar om "könskriget".
I Aftonbladet skriver en känd journalist och deckarförfattare också om saken.
Han skriver även här. Dagens AB har en artikel

Gissar att även andra stora massmedia skrivit om det hela men har inte följt diskussionerna överallt förstås.

Det passar också AB att stämma in i kriget mot kvinnorna genom att just nu ta upp och skriva om att även kvinnor kladdar på män, äldre kvinnor förstås, på yngre män. Det finns inga klagomål dock på att yngre berusade kvinnor gör sammalunda, så då får man väl anta att de aldrig gör det! Eller har det kanske andra orsaker att yngre män inte beklagar sig över de yngre kvinnornas kladdande, eller att massmedia inte skriver om den sidan av saken? (Men OK, idag skriver AB också om hur kvinnor våldtagits och filmats ex. )

Jag betvivlar inte att "äldre" berusade kvinnor kan sextracka unga män (i synnerhet som jag alltid hävdat att det i grunden inte är så stor skillnad mellan kvinnor och män, är en svuren "likhetsfeminist") och tycker det är lika förkastligt som mosatsen. Men det är symptomatiskt att man slår upp detta stort just nu, då det blir ytterligare en svartmålning och ett nedgörande av det kvinnliga könet, inte minst av äldre kvinnor! Budskapet, det samlade intryck av vad som skrivs om kvinnor just nu är klart: "Ni är häxor, så snacka inte om manligt förtryck eller om manliga maktstrukturer!" Och kvinnor duckar: "Jamen inte jag, jamen vi tar avstånd från andra kvinnor, vi vill inte ha något att göra med manshatande kvinnor, vi älskar ju män"! Detta är dessvärre en vanlig reaktion i sådana här fall och den är farlig.

Jag tycker inte heller som somliga inom ROKS, ex. att misshandlande män inte ska få hjälp att bättra sig, och tror inte att de inte kan bättra sig, och jag hatar inte män, men just nu är det försvaret av förtryckta kvinnor som är det viktiga, inte att ta avstånd från några få galna idéer som några få kvinnor kan omfatta och därmed indirekt erkänna att hela kvinnokampen är eller har varit fel ute. En sådan reaktion är en förlorarstrategi, det har historien visat många gånger.

Och fortfarande: Det är rent löjligt att hävda att s.k extremfeminister har haft ett sådant farligt inflytande över regeringen! Hade det varit fallet borde varenda man sitta inom lås och bom idag!
Kerstin
15/6 klockan 14.25

Kommentera


Kommentar:

En något sen kommentar, men varför är det bara 'ledsamt' att EL menar att det förekommer satanistiska offer av spädbarn.

Med tanke på att hon är professor och levererar utredningar till regeringen så måste väl snarare 'problematiskt' var rätt ord.

Hur förlåtande får man vara mot en person som ska företräde oberoende expertis/forskning?
Per
27/6 klockan 15.41


Kommentera


Svar:
Nu har jag inte hört henne säga detta, men har hon gjort det det kallar jag "ledsamt" för att det kastar skuggor över i övrigt viktiga verksamheter, som att bistå och hjälpa misshandlade kvinnor ex.

Om det är vetenskapligt problematiskt väntar jag med att uttala mig om tills jag tagit del av Uppsala universitets utredning om hennes forskning.
Kerstin
27/6 klockan 16.25

Kommentera


Till toppen

11/6 klockan 02.30
De första hatmejlen (+ ett PS 12/6)
Nej, jag tror inte att de här mejlen, som inte på långt när är lika hemska som dem andra kvinnor fått (som de tre som skrev i Aftonbladet om vad de fått ex), är förorsakade av att jag exponerats i massmedia om bloggningen, utan att de har att göra med de starkt antifeministiska stämning som piskats upp efter programmen om ROKS.
Mycket tyder på att förattaren, en kille i Malmö (som sannolikt inte har hört mitt inslag i lokalradion eller sett mig i BT, och som tom satt ut namn och telefonnummer i mejlet,) har sökt på nätet efter feminism, och då har mitt namn dykt upp. Han har då genast skickat iväg de här mejlen, med ganska korta mellanrum.

Det började lite försiktigt med det här

Hej där tosiga flicka!
Du verkar ju inte riktigt klok! Sök hjälp, medans tid ännu är!!!!
Vänliga hälsningar,
J P
PS Tror du verkligen inte att folk vet att det ska vara ett @ i adressen????? Hur DUM får man vara!!!!!?????


Skrivet av någon som tydligen sett min sida där jag skrivit ut mejladressen så att den inte skulle vara tillgänglig för spammare. (Han har skrivit under med ett namn. Jag skriver bara ut initialerna)

Det forsätter med detta mejl:

Tråkigt det där med ditt "fulhetskomplex". Sånt kan förstöra ett helt liv! Men... å andra sidan... visst är du ful! Ful som stryk på din hemsida! Sorry.... :-)
Vänliga hälsningar JP


Och det, får man ju säga, var ett vänligt mejl
så kommer nästa, från samma undertecknare, inte riktigt lika vänligt:

Lösningen på allt är två ord: Nuclear Fucking Weapons!!! Vi i Sverige MÅSTE skaffa oss kärnvapen för att bomba ut vissa hmm... personer!

(ej underskrivet men skickat från samma swip-net mejladress)


Den här killen måste ju hata kvinnor mycket mer än de flesta feminister hatar män, något jag nu aldrig har gjort.
Så har jag fått några andra underliga mejl också.

PS 12/6. klockan 02.00
Finner plötsligt att jag har fått en massa besökare till min nätbok (Kvinnan djur eller människa?, länk här vid sidan) från en sida som heter "antifeminist.nu". Det visar sig att man på denna sida lagt in en länk till denna bok.
Så nu undrar jag varför min bok ärats med ett omnämnande där, om de som ligger bakom hemsidan anser att alla kvinnor ska tiga i församlingen alldeles oavsett vad de säger, om de anser att alla kvinnor och alla feminister är manshatare, varför man i själva verket är anti-kvinnor på hemsidan, eller om man inte alls har läst boken, alternativt om man bara inte har fattat vad den handlar om, om man försökt att läsa den.
Somliga av de mejl jag fått tyder på det senare, men det handlar kanske om folk som kommit in på boken via länken från antifeministsidan, inte om dem som driver antifemininistsidan.
Det står i alla fall klart nu att de konstiga och mindre trevliga mejl jag får har med kriget mot feminismen/kvinnorna att göra, det som TV-programmet mot ROKS var ett så kraftfullt inlägg för.

Stackars ni kvinnor som är unga idag. Jag avundas er inte. Förstår ni vad som håller på att hända?

Kommentera


Kommentar:

Det var ju himla smart att utesluta snabel-a... Tack för tipset
Britt
12/6 klockan 12.30


Kommentera


Svar:
Ja, fast det fungerar bara en kort tid, andra lägger väl ut ens e-postadress gissar jag.
Kerstin
12/6 klockan 21.50

Kommentera


Till toppen
Nästa sida
Föregående
Inlägg juni 2005: (+ antal kommentarer)Länkar
Arkiv 2005


Se hur kostnaderna för kriget i Irak skenar!Trädgården är full av dem just nu
Och de doftar fantastiskt

Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster